Posts

Showing posts from August, 2008

Clod a bri a chwestiyna twp

Image
Maen nhw'n bobman. Ar gyrion prif gylch y Sioe, gefn llwyfan y Pafiliwn neu wrth drac athletau'r Stadiwm Olympaidd. Y gohebwyr sy’n neidio o nunlle i hwpo’r meic dan drwyn y buddugwyr. Boed Mererid Hopwood neu Nicole Cooke, mae’n rhaid iddyn nhw ofyn y cwestiwn anfarwol hwnnw: “Sut ’da chi’n teimlo?”. Fel na phetai’r wên lydan ar eu hwyneb yn dweud y cyfan. A go brin y byddai rhywun buddugoliaethus yn ateb “go lew” efo siec a tharian yn ei law. Ar un llaw, mae’n peri i chi amau proffesiynoldeb yr holwr am ofyn rhywbeth mor wirion bost o amlwg; ar y llaw arall, efallai ei fod dan bwysau am y cyntaf i fachu’r enillydd ar raglen fyw â’r cyfarwyddwr yn sgrechian yn ei glustiau. Fel arfer, cafwyd darllediadau di-fai gan y BBC o Eisteddfod Genedlaethol Cymru dan law’r hen bennau profiadol Sara Gibson, Huw Eic a Rhun ap Iorwerth. Ymddengys mai Morgan Jones yw hoff holwr yr haf ar S4C y dyddiau hyn, wrth iddo grwydro maes Pontcanna ar ôl maes Llanelwedd. A chafodd dau gyflwynydd y rha…

Y Dinasyddion

Image
Miloedd yn heidio i’r ddinas fawr ddrwg. Traffig yn tagu’r hewlydd budr. Camerâu a meicroffonau di-ri wedi’u hoelio ar y perfformwyr. Rhai’n fuddugoliaethus, eraill yn cael cam. Yr awdurdodau’n canmol i’r cymylau, y beirniaid yn gweld bai. Môr o liw ac acenion gwahanol, ac ambell brotest i dynnu sylw’r wasg. Nid Beijing, ond Caerdydd. Ac nid stadiwm enfawr ar ffurf nyth aderyn, ond pabell fawr binc. Ydy, mae’r Brifwyl wedi dychwelyd i’r brifddinas 30 mlynedd yn ddiweddarach. Anghofiwch am y ffaith nad yw’r Cardiffians fawr callach, ac ambell gyfryngi Cymraeg y cylch a’r papur tsips lleol South Wales Echo ddim balchach, mae Cymru gyfan yma! Ac mewn rhifyn arbennig o’r Sioe Gelf, aeth yr awdur brodorol Llwyd Owen â ni am dro ‘Lawr yn y Ddinas’ i weld sut mae Caerdydd wedi ysbrydoli byd y celfyddydau. Fel y gŵyr llawer o ffans ei nofelau diweddar, y lleoedd y tu ôl i’r lluniau cardiau post neis-neis o’r Stadiwm a’r Bae sy’n apelio fwyaf iddo. Roedd ei hen ffrind ysgol, y cynhyrchydd cerd…