Posts

Showing posts from January, 2017

G'day Gymru

Image
Mae ganddon ni gyd ein pleser euog. Boed cyfresi "realaeth" wedi'u sgriptio fel TOWIE neu Made in Chelsea, syrcas I'm a Celebrity (sy'n cynnwys llawer o gymeriadau'r ddwy sioe flaenorol) i'r ffair ffrîcs CBB (plebs sy'n perthyn i s'lebs angof)neu hyd yn oed gyfraniad ein Sianel Genedlaethol ni i'r genre - yr hynod ddisylwedd Jude Cissé: Y WAG ar Wyliau. Sioe sebon 30 mlwydd oed ydi f'un i.Heb ronyn o gywilydd,dw i'n tapio'r gyfres i'w mwynhau cyn troi am y cae sgwâr. Wedi diwrnod oymlafnio drwy jargons Llywodraeth Cymru sy'n ddigon i ladd ysbryd unrhyw un, y peth ola mae rhywun eisiau ar derfyn dydd ydi Huw Edwards â gwep trefnydd angladdau yn siarad Brexshit (dw i'n cael hynna gan wasanaeth ardderchog Channel 4 News am 7 diolch yn fowr). Na, am ddeg yr hwyr, efo panad (er gwaetha'r cynghorion gwae) a thraed i fyny, mae'n bryd dal i fyny efo hanner awr ffwrdd-a-hi yng nghwmni rhai o gymeriadau glandeg swbwrbia M…

Byw Cecru

Image
Peth peryg ydi gwylio'r teledu a twitter yr un pryd. Yn bennaf achos bod rhywun yn colli rhediad y rhaglen wrth ei hashnodio hi. Hefyd, mae darllen sylwadau canmoliaethus am raglen go symol yn gwneud i chi amau eich hun. Oeddwn i'n gwylio'r un peth â mwyafrif y twitteratis tsampion? Ai difynadd a blinedig oeddwn i? Ddylwn i fod wedi sbïo ar Sherlock yn lle? Profiad felly oedd dilyn Byw Celwydd heno, sy'n ôl gyda mwy o bitsio a rhwydweithio o'r Bae fythol heulog.

Dychwelodd Angharad Wynne o'i gwyliau Americanaidd i hawlio'i sedd yn swyddfa Newyddion Cymru; chwarae mig efo Stephen Kinnock y Cenedlaetholwrs (hefo offer swyddfa gwyrdd rhag ofn nad ydych chi'n DAL i wbod pwy di pwy); bod yn fwy o dân ar groen ei thad-yng-nghyfraith o Brif Weinidog; a thrio'n ofer i gymodi efo'i chymar sy'n fwy sur na'r carton sudd oren o Lidl sy'n dal yn fy ffrij ers cyn Dolig. Mae cynghorydd arbennig y Democratiaid lawn mor gibddall i'r ffaith y bydda…

Deugain a mwy

Image
Anghofiwch am y penawdau negyddol. Ffigurau gwrando gyda'r isaf y ganrif hon (lawr o 171,000 yr wythnos yn 2009 i 103,000 yr wythnos yn 2016). Ffigurau gwrando annelwig RAJAR sydd ddim yn ystyried faint ohonom ni sy'n gynyddol ddal i fyny ar wefan BBC Iplayer. Ond ffigurau, serch hynny, sy'n hawlio'r penawdau (yn enwedig gan elynion yr iaith o fewn Wales Online a BBC Wales) ac yn poeni Betsan Powys byth ers iddi dderbyn yr arswydus barchus bali swydd Golygydd Rhaglenni Radio Cymru yn haf 2014.

Anghofiwch am rwan, achos mae'n achos dathlu! Mae'r hen orsaf yn ddeugain oed 'leni, fel y clywsom wythnos diwethaf wrth i Gwyn Llywelyn - y darllenydd newyddion cyntaf - gamu i slot y Post Cyntaf a jingls Helo Bobl yn croesawu Al Huws. Ac yn eironig, daeth ail orsaf dros dro Radio Cymru Mwy i ben fel rhan o arbrawf trimis a aeth rhagddo'n "dda" yn ôl Ms Powys. Fel un o'r ychydig breintiedig oedd yn gallu gwrando ar gloc radio digidol yn y De-ddwyrain…

2017

Image
Blwyddyn newydd dda! All 'leni ddim bod ddim gwaeth na llynedd. Ac eto, dyma flwyddyn urddo Trymp yn Arlywydd un o wledydd mwyaf pwerus y byd, a'r flwyddyn y bydd Mrs T (naci nid honna) May yn sbarduno Brecsit caled coch gwyn a glas er mwyn rhyddhau Britania o hualau Joni Fforunar ddiawl. Ydi hynny'n golygu na fydd Royaumi Uni yn cymryd rhan yr Iwrofishyn yn Kiyv fis Mai? Ta waeth, mae yna ddigon i'n cadw'n ddiddig dros y gaeaf ar ôl Dolig go bethma ar y bocs bach a ffigurau gwylio'r gyda'r isaf ers cadw cofnodion ym 1981 - yn yr iaith fain o leiaf. Call the Midwive oedd rhaglen fwya poblogaidd Dolig '16, gyda 9.2 miliwn o lygaid sgwâr. Cymharwch hynny â Dolig '86 pan drodd 21.8 miliwn i wylio premier y DU o Crocodile Dundee. Yn bersonol, drama unigol Sarah Wainwright (athrylith Happy Valley, cyfres ddrama orau 2016 heb os) To Walk Invisible am ymgais y chwiorydd Bronte i lenydda i lwyddiant oedd fy fferfryn i'n bersonol. Cafwyd mwy o flas ar gy…