Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du mai, 2019

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Dramâu parchus

Siŵr braidd fod yna gyfryngis wedi ymddangos ar lwyfan yr Urdd. P’un a aethon nhw ymhellach na’r steddfod gylch sy’n fater arall. Ond mae gormod ohonyn nhw wedi bod drwy’r ysgol lefaru / adrodd dros ben llestri. Pa reswm arall sydd dros orliwio’r gair “Bregzit” bob gafael mewn adroddiadau newyddion? Ac mae sylwebydd gwleidyddol uchel ei barch (ro'n i'n meddwl) y Bîb yn dal i sgwennu am “Fregsutwyr” yn ei flog diweddaraf. Plîs peidiwch. Rhowch gorau iddi. 'Da chi’n Cymreigio a diwyllio hen air g’neud hyll - cyfuniad o “British” ac “Exit” - nad oedd yn bodoli tan ryw dair blynedd yn ôl. Â’r newyddion dyddiol yn ddigon i roi’r felan ar unrhyw un, dw i’n dianc yn amlach nag erioed i fyd ddrama. Ar ôl osgoi’r peth gyhyd, ac anwybyddu broliant fy nghymdeithion dinesig, dw i wedi ildio i sianel danysgrifio Netflix. 

Na, nid ‘netfflugs’, ohebwyr BBC Cymru...


Dros yr wythnosau diwethaf, dw i wedi sawru thriller gwleidyddol o Canberra (Secret City 2), wedi sglaffio ail gyfres o ddrama…

Nederlands a North Bay

Efallai bod eu timau pêl-droed yn eithaf cyfarwydd i ni yn yr ynysoedd hyn (sori Ajax) ac un o ffefrynnau'r camp a rhemp Ewropeaidd eleni, ond nid felly dramâu teledu’r Iseldirwyr. Do, fe gawsom ni olygfeydd helaeth o erwau tiwlips, y camlesi a’r strydoedd coblog a Rwmaniaid amheus efo lli' gadwyn yn Baptiste ar BBC One, ac mae son am atgyfodi un o dditectifs (Saesneg) enwoca’r wlad yn Van Der Valk (1972-1992) gyda Marc Warren yn camu i sgidiau Barry Foster. Dim ond brith gof o fersiwn y 90au sydd gen i ar ITV, ond mae arwyddgan cofiadwy Jan Stoeckart wedi gadael argraff arna i erioed ac yn perthyn i gyfnod pan oedd cyfresi teledu yn cyflogi cyfansoddwyr i greu chwip o gredits y gallech hymian yn hawdd iddyn nhw. Gyda'n gilydd nawr... dy dy dy dyyy dy dy dy....

A rwan, diolch i’r anhepgor @WalterPresents, gallwch fwynhau thriller seicolegol The Adulterer neu Overspel (2011-2015) am ffotograffwraig briod sy’n disgyn dros ei phen a’i chlustiau mewn chwant gyda thwrna sy’n des…