Skip to main content

Posts

Dan sylw

Dan glo

Â’r genedl gyfan dan glo, mae’r cyfyngiadau’n pentyrru. Dim Sioe na Steddfod, tenis na 'Lympics leni. Ac ar ben pob dim, mae toriadau’r teli yn dechrau brathu. Mrs Brown's Boys yn lle Match of the Day. Ein hactorion sebon yn rhoi’r gorau i ffilmio, sy’n golygu dim ond dwy bennod yr wythnos o Gwmderi am sbel, fel cwota sebon y Gogledd. Dim penawdau newyddion o’r cyrion Celtaidd ar sioe frecwast y BBC oherwydd diffyg staff ac adnoddau. Y canlyniad, felly, ydi gogwydd Eingl-ganolog gyda chyhoeddiadau a chynghorion dyddiol gan Brif Swyddog Meddygol yr Iw-cê (Lloegr) yn ychwanegu at ddryswch polisïau amrywiol San Steffan a’r llywodraethau datganoledig. O ddifri calon, faint ohonom sy’n gwybod mai’r Lancastriad Dr Frank Atherton ydi CMO Cymru? A dim ond ar y Post Cyntaf Radio Cymru bore 'ma y clywais Ann Beynon yn dweud fod cyllid Ewropeaidd yn cael ei ddargyfeirio yma yng Nghymru i helpu'r maes iechyd i frwydro yn erbyn Covid-19. Llawer o'r arian hwnnw'n helpu Brexi…

Latest Posts

Dianc i Oz

Ewropa

Dal i fyny

Evans Above!

Bro

Hel straeon

Yr Alban a ni

Gwylio dros y gwyliau