Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du novembre, 2017

Cwmderi, Berlin, Le Tréport

Mae fwdw’r festri wedi taro eto. Flwyddyn a mwy ers i Chester ddwyn gwn Siôn White/Wncwl Gary a saethu ei fam yn ddamweiniol ganol drama’r geni, heb son am gynnau tân yn y set fawr wedyn, disgynnodd to Bethania am ben cystadleuwyr a chynulleidfa (o ddeuddeg) Cwm Dancing - diolch i gyfuniad o droed trwsgl Jim Probert a chrefftwaith ciami Carl y cowboy builder, nai Megan. Neu ai Russell Grant oedd ar fai? Mi ddiflannodd gwestai arbennig y noson fel lyncs Borth hanner ffordd drwy’r bennod, cyn cael cyfle i wobrwyo Charlie Cha-cha a Shirley Sbarcls o Gwrtmynach.
Ac wedi i’r llwch glirio o stỳnt fwya’r(?) flwyddyn, mae Gaynor mewn coma, Arwen wedi cael diagnosis o ganser, Colin ’di deall bod Britt wedi colli ei bres ewyllys trwy wewillscamyou.com, Dr Elgan yn clecian Jameson’s wedi pwl arall o PTSD, a DJ ac Anita mewn peryg o gyplu.
A draw yn fflat B&Maidd y caff, mae Sioned Charles-Rees yn smalio hunanladdiad a chwarae tenis tonsils efo Gwyneth er mwyn cael geirda ar gyfer ei hachos lly…

Un nos Sul

Cachu Hwch. 

Dyna fy ymateb cyntaf pan glywais mai Eve Myles fyddai seren cyfres gefn-wrth-gefn newydd S4C a BBC Wales. Peidiwch â ’nghamddeall i. Dw i’n ffan fawr o’r ferch o Ystradgynlais byth ers dyddiau Belonging a Torchwood - pwy all anghofio’r olygfa eiconig hon? - ond calla dawo am ail gyfresBroadchurch. Ac er iddi gael ei magu yn un o bentrefi Cymreiciaf topiau Cwm Tawe/de Powys, mae’n un o’r un o’r 80% nad ydynt yn medru’r iaith yn y Brexit-shire sydd ohoni heddiw. A dyma feddwl pam ddiawl mae S4C yn dychwelyd i’r dyddiau annoeth hynny o gastio enwau “mawr” di-Gymraeg yn y gobaith (aflwyddiannus gan mwyaf) o farchnata a denu rhagor o wylwyr a sylw tu hwnt i Glawdd Offa. Cofier Edward Woodward yn Tân ar y Comin (1993) a Philip Madoc yn Yr Heliwr/A Mind to Kill (1991-2002) yn actio’n Gymraeg fel petai ganddyn nhw lond ceg o bys slwtj poeth.
**RHYBUDD - PEIDIWCH Â DARLLEN HEB WELD Y BENNOD GYNTA**
Ond yn ôl at Un Bore Mercher / Keeping Faith (Vox Pictures), y cyfraniad diweddaraf i…