Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du juin, 2010

Crofty a chynganeddu

Ymddiheuriadau cyn cychwyn. Mae’n amhosibl sgrifennu colofn adolygu heb gyfeirio at raglenni sy’n destun dathlu neu ddiawlio ar hyn o bryd. Ydy, mae mapolgamau’r haf wedi cychwyn go iawn. Mae llygaid y byd ar Dde Affrica, sy’n golygu fod gemau fel Ghana v Awstralia hyd yn oed yn denu biliynau o wylwyr ym mhedwar ban. Ac mae rhaglenni newyddion BBC, ITV a Sky yn colli pob pen rheswm wrth lapio’u hunain ym maner San Siôr a rhoi’r flaenoriaeth i garfan o filiwnyddion Fabio Capello cyn unrhyw stori am newyn, ddaeargryn neu fom car arall yn y Dwyrain Canol. Ac er bod tîm Tosh yn absennol fel arfer, mae’n drueni nad oes yna ongl Gymraeg i’r gystadleuaeth. Iawn, mae cyn-ymosodwr Cymru, Iwan Roberts wrthi’n ffilmio rhaglen arbennig o Dde Affrica ar gyfer Y Byd ar Bedwar, ond meddyliwch pa mor boblogaidd fyddai rhaglen gloriannu wythnosol gan griw Sgorio neu fersiwn teledu o Ar y Marc, seiat drafod y bêl dron ar Radio Cymru bob bore Sadwrn? Tipyn mwy poblogaidd, heb os, nag uchafbwyntiau gem y…

Tua'r gorllewin

Ddydd Sadwrn diwethaf, roeddwn i’n difaru. Difaru nad oeddwn i yno yng nghanol miloedd o gyd-Gymry yn mwynhau’r hwyl heintus yng ngwres tanbaid Mehefin. Na, nid Stadiwm y Mileniwm yn gwylio’r crysau cochion yn colli o drwch blewyn Sbringbok eto fyth, ond Llanerchaeron. I’r sawl ohonom na fentrodd i Costa del Ceredigion, roedd rhaglenni dyddiol rhagorol S4C yn gwbl hanfodol. Er mai cwmni gwahanol oedd yn gyfrifol am yr arlwy eleni - Avanti yn lle Hanner-Hanner - roedd yr hen stejar ddibynadwy Nia Roberts yma o hyd. Druan ohoni hefyd, yn gorfod llywio’r rhaglenni dyddiol mewn stiwdio digon tywyll ac anghynnes, tra bod Heledd Cynwal yn rhydd i grwydro’r maes heulog yn y rhaglenni uchafbwyntiau nosweithiol. Cafodd Mari Grug secondiad o’r swyddfa dywydd i lenwi sgidie arferol Alwyn Humphreys a’r llyfr testunau, a’r ddau fyrlymus Mari Lovgreen a Trystan Ellis-Morris yn bachu ar berfformwyr bach a mawr. Braidd yn rhy fyrlymus ar brydiau, wrth i Trystan fynnu bod pob giang o blant yn sgrechia…

Sioe Shân

A hithau’n wythnos Eisteddfod yr Urdd yng Ngheredigion, mae’n addas iawn fod ail gyfres un o divas mwya’r sir yn rhan o arlwy nos Sul yma. Ydy, mae’r ferch ffarm hynod boblogaidd a dawnus o bentref Ffarmers ddychwelyd i godi’r to yn Shân Cothi. Newyddion da i’r miloedd o ffans ac i ffigyrau gwylio S4C felly. Ond tybed ydy’r £2 filiwn o dolc cyllidebol gan lywodraeth ConDem wedi dechrau dweud ar y Sianel, gan fod y gyfres hon hanner awr yn llai na’r un gyntaf? Dim hanner digon o arian i fforddio’r gwestai lleol a rhyngwladol efallai? Neu efallai fod y gantores yn rhy brysur yn carthu’r stablau i wastraffu gormod o amser ar y bocs bach? Beth bynnag am hynny, mae’r fformat yr un fath. Celfi swmpus a siandelïers sy’n fwy addas i Balas Versailles na stiwdios Croes Cwrlwys, cerddorfa Nick Davies yn y cefndir, cynulleidfa hynod frwdfrydig a swnllyd, a sgwrs a chân gyda gwesteion arbennig bob wythnos.

Rhydian Roberts a Margaret Williams fydd yn rhannu’r llwyfan gyda Shân yn y rhaglen gyntaf. M…