Posts

Showing posts from February, 2019

O Akureyri i Amsterdam

Image
Gwlad yr Iâ. Gweriniaeth Lychlynnaidd â phoblogaeth Caerdydd yng nghanol unigeddau gwyllt gogledd yr Iwerydd. Lle mae pen dafad ar y fwydlen i’w olchi lawr â chwrw nawpunt y peint. Gwlad gyfoethog ei chwedloniaeth a’i chariad at lenyddiaeth - gydag arferiad hyfryd y jólabókaflóð (fflyd o lyfrau Nadolig - peidiwch â gofyn i mi ynganu) lle mae pob un wan jac yn rhoi nofel yn anrheg dan y goeden. Does ryfedd mai Ísland yw’r wlad sy’n cyhoeddi’r nifer fwyaf o lyfrau yn y byd fesul pen y boblogaeth. Gwlad o bensaernïaeth eiconig - mae cadeirlan goncrid Reykjavik yn ffefryn personol – a rhaeadrau, ffynhonnau poethion ac anialdir du sy’n debyg i greadigaeth CGI-aidd Hollywood. Ac yn y gogledd pell, 387km a phedair awr a hanner o’r brifddinas, ail ddinas Akureyri a chartref Andri. ‘Pwy ddiawl?’ meddech chi. ’Ol Ólafur Darri Ólafsson 'de, Wyddfa o blisman a chwaraeir gan Ólafur Darri Ólafsson. Croeso mawr yn ôl iddo fo ac ail gyfres o Trapped ar BBC Four bob nos Sadwrn.
Roedd angen canolbwy…

Aussie Noir

Image
Min Gud!

I’m starting to worry. Having a wobble. 
After years of stalking everything Scandi(fictionally that is), I’m slowly wavering. 
There was much anticipation to Adam Price’s (no, not Mr Plaid Cymru – the brains behind Borgen and a celebrity chef in his homeland) latest offering on Walter Presents about a København priest battling god, a drinking problem and family strives. Two episodes in, and I found myself looking at my watch rather than enjoying time fly by, and deleted Herrensveje (Ride upon the Storm) from the skybox. Life’s too short, and I’m too impatient. These are barren times for BBC Four as well, and I can’t believe it's nearly a year since we said farväl to the wonderfully eccentric Saga Norén.

Nowadays, the Southern Hemisphere is my destination of choice. Talk about going from one frozen extreme to a sweltering another.

Novels and series set in worn-out outback towns or sun-kissed suburbia. I’ve already devoured two Jane Harper novels, The Dry and Force of Nature sta…

Aussie! Aussie! Aussie!

Image
Dw i’n poeni. Yn dechrau amau fy hun. Wedi blynyddoedd o fopio ar bopeth Llychlynnaidd, dw i’n dechrau gwegian. Bu cryn edrych ymlaen at gynnyrch diweddaraf Adam Price (na, nid hwnnw), brêns Borgen a thipyn o gogydd teledu yn ei famwlad. Ond dwy bennod yn ddiweddarach, mi jibiais, a dileu Ride upon the Storm (Herrensveje) o’m cyswllt cyfresi. Doedd hanes yr offeiriaid trwblus sy’n brwydro yn erbyn alcoholiaeth, cred a chwalfa deuluol yn København,Afghanistan a mwy, ddim yn tycio. Prin yw’r cyfresi gwerth chweil o’r parthau hynny ar BBC Four ers sbel. Anodd credu mai blwyddyn yn ôl ffarweliwyd â’r annwyl unigryw Saga Norén
Bellach, mae Hemisffer y De yn apelio fwyfwy. Son am newid trywydd a thywydd eithafol. 
Nofelau a chyfresi wedi’u gosod ar dir didostur yr outback neu’n swbwrbia gwyn eu byd. Llyfrau felly sy’n llenwi erchwyn fy ngwely. Dw i eisoes wedi awchu’n ffordd drwy ddwy nofel Jane Harper, ‘The Dry’ a ‘Force of Nature’ gyda’r Ditectif Aaron Faulke - ac wedi cyffroi’n lân o dde…

Hen Bethe Anghofiedig

Image
Neges twitter sbardunodd y cyfan.
Iawn, cyn i chi refru “newyddiaduraeth ddiog!”, dw i’n dueddol o gytuno. Dw innau hefyd yn diawlio erthyglau newyddion a straeon ar-lein sy’n deillio o’r cyfryngau cymdeithasol, rhai sy’n dyfynnu’r twitteratis yn lle mynd allan i holi’r bobl gyffredin. Er, dyw hynny ddim yn ddrwg o beth o gofio holl Frecshitiaid stryd fawr y dyddiau hyn.
Ond yn ôl at y neges dan sylw:
Jan 15
More gwir angen rhaglen deledu yn trafod y celfyddydau, digon o raglenni am gartrefi a gerddi, digon o chwaraeon ond dim rhaglen am y celfyddydau. Stiwdio a’r Silff Lyfrau ar y radio ond dim byd ar y teledu ers blynyddoedd, be amdani ?
A chyn pen dim, roedd dros ddau gant wedi ‘hoffi’r’ neges ac ambell groch o ‘clywch! clywch!’ gan rai fel Rhys Mwyn, yr actores Sharon Morgan, Nia Roberts o’r dywededig Stiwdio ar Radio Cymru, a’r awdur llwyfan a theledu Alun Saunders. Heb anghofio Iôrs Trwli.
Ateb stoc “diolch am y sylw ... fe fydd yn sicr o gael ei nodi” a ga…