Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du décembre, 2009

Dolig Elin, Ruth a David

Elin Fflur, Ruth Jones a David Tennant. Trindod sy’n rhan amlwg iawn o amserlenni’r Ŵyl eleni. Cyd-ddigwyddiad llwyr eu bod nhw'n ymddangos mewn cymaint o raglenni mewn byr amser, neu brawf o’u poblogrwydd ymhlith cynhyrchwyr â’u bryd ar y ffigurau gwylio? Bid a fo am hynny, mae yna ambell beth i’ch sodro ar y soffa gyda’ch brechdanau twrci oer eleni.

Bydd yna gryn dipyn o chwerthin a chrïo noson Nadolig, wrth i bennod olaf-ond-un Gavin and Stacey ymweld â thraeth Ynys y Barri. Rhwng honno, drama gomedi S4C, sioe siarad Ruth Jones’ Christmas Cracker ar BBC Wales, ac addasiad o stori enwog Dylan Thomas, A Child's Christmases In Wales (BBC4), wedi’i osod yn yr 1980au, bydd merch enwocaf Porthcawl mor amlwg â sbrowts a sanau newydd Marcs'a'Sbarcs.

Beth am uchafbwyntiau eraill? Ar noswyl Nadolig, cawn weld ffrwyth llafur Heledd Cynwal, Stifyn Parri, a thrigolion Dyffryn Tywi, yn Seren Bethlehem - sy’n galonogol iawn wrth i wir ystyr yr ŵyl foddi dan don o secwlariaeth a Sant…

A'r enillydd yw...

Mae’n dymor y canmol a’r clodfori cyfryngol, wrth i’r rhai o fewn y diwydiant ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn. O’r diwedd, cyhoeddwyd mai Giggs ydi Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru wedi wythnosau o hysbys syrffedus o ailadroddus ar Radio Cymru (fel diwrnod Plant mewn Angen fis diwethaf) a Newyddion, a bydd criw gorboblog Uned 5 yn Gwobrwyo’r Goreuon am y tro olaf cyn diflannu i archifau rhaglenni plant Cymraeg fis Mai nesaf.

Mae mwy o darianau wedi’u hychwanegu at ddreseli Llandaf a Pharc Tŷ Glas yn ddiweddar hefyd. Mewn blwyddyn anodd o golli gwylwyr, mae Pobol y Cwm yn llwyddo i blesio’r beirniaid dros Glawdd Offa beth bynnag. Cyrhaeddodd straeon Gwyneth Jones ac Iolo White (Dyfan Rees, sydd wedi ennill ei blwyf o’r diwedd ar ôl dechrau digon sigledig) restr fer ‘Darllediad y Flwyddyn’ gwobrau Stonewall, i rai wnaeth gyfraniad positif i gydraddoldeb pobl hoyw a lesbiaidd ym Mhrydain. Ond fe aeth y gyfres gam ymhellach yng Ngwobrau Iechyd Meddwl yn y Cyfryngau, a drefnwyd …

Cracyrs Dolig?

Clawr Nadolig 1951

Mae’r manylion am arlwy teledyddol yr ŵyl yn dechrau ymddangos bob yn dipyn, ac ar yr olwg gyntaf, mae mor apelgar â nut roast i ginio Dolig. Dwi’n edrych ymlaen at ffarwél fawr olaf David Tennant a Gavin and Stacey (wel, tan sbeshal Dolig nesa, mae’n siŵr) ac addasiad o stori arswyd The Turn of the Screwgan yr Americanwr Henry James - ond heblaw am hynny, mae’n dlawd iawn arnon ni. Mae’r ffaith fod Ant a Dec ymhlith uchafbwyntiau Radio Timesyn awgrymu pa mor wael fydd pethau. A chyda oriau dirifedi o ysgariad, llofruddiaeth a llosgach yn Walford, Weatherfield a'r Woolpack, dwi’n mawr obeithio y caf i lond sach o nofelau difyr gan ’rhen Sionyn i ddianc rhag y ffernols.

Siarad babis

Mae’n bnawn Sul oer a gwlyb, drannoeth y Gêm, ac roeddwn i’n chwilio am rywbeth i godi’r galon. Diolch byth fod clasur comedi Cymreig yn saff ym mol y peiriant recordio. Do, fe ddarllenoch chi’n iawn y tro cyntaf. Clasur comedi Cymreig. Diolch i dîm sgwennu Ruth Jones a James Corden, mae cynulleidfaoedd o bob cwr wedi’u syrthio mewn cariad gyda hanes y ferch o Ynys y Barri yn canlyn llanc ifanc o Essex. Wedi dechrau digon di-nod ar sianel leiafrifol BBC Three ddwy flynedd yn ôl, mae wedi cyrraedd uchelfannau poblogaidd BBC1 erbyn hyn. Ydy, mae Gavin and Stacey yn ôl!

Yn y drydedd gyfres - a’r olaf meddan nhw - mae Gavin yn araf setlo i’w swydd newydd ar ôl dychwelyd gyda’i wraig dros Bont Hafren. Ac er gwaetha’r holl falŵns a negeseuon ffôn i ddymuno’r gorau iddo, ac Yncl Bryn yn anfon smörgåsbord o frechdanau caws i’w swyddfa, mae Gavin yn dal i hiraethu am adre. Rygbi, nid pêl-droed yw tîm saith-bob-ochr y swyddfa, a dim ond Derek Tywydd, Iolo Williams a Pobol y Cwm sydd ar y teledu …