Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du septembre, 2009

Iechyd da

Mae’n affwysol o anodd cadw’n heini yn ein hoes eisteddog ni. Mae’r prydau popdy ping mor beryglus o gyfleus ar ôl diwrnod hir o waith, a’r car yn llawer brafiach na cherdded ar noson wlyb a thywyll i’r siop gornel. A hyd yn oed pan fo rhywun yn chwysu chwartiau i losgi’r bloneg, mae yna demtasiwn o bob cwr. Mae arogleuon a goleuadau neon tri bwyty sothach yn sgrechian am fy sylw wrth i mi adael y gampfa leol. Damia nhw. A rhwng lefelau gordewdra, smygu a merched beichiog yn eu harddegau, 'da ni’r Cymry’n bencampwyr byd! Yn ôl adroddiad diweddar ar lefelau gordewdra’r DU, mae 4 o’r 5 ardal waethaf yn hen gymoedd difreintiedig y de. Beth yw’r ateb felly? Strategaeth iechyd genedlaethol hirwyntog arall gan ein Gweinidog Iechyd sy'n ddynes ddigon nobl ei hun a dweud y lleiaf? Naci siŵr iawn. Yr ateb ydi IOLO WILLIAMS, gwaredwr popeth iach ac ecogyfeillgar ar S4C. Y tro hwn, mae’r cyflwynydd brwdfrydig o Faldwyn yn ceisio annog tri theulu i newid eu ffyrdd afiach o fyw yn Cwm Sâl …

Tywysog a doniau Lloegr

Ar ôl gwneud smonach go iawn o bethau gyda Framed, mae cyfryngis Llundain am fentro dros Bont Hafren cyn hir i ffilmio drama 90 munud o’r enw Royal Weddinggan Abi Morgan gyfer BBC Two. Drama sy’n canolbwyntio ar deulu Caddock mewn pentref sy’n dod ynghyd i ddathlu priodas Carlo a Di yn ystod haf 1981, yn nyddiau cynnar, hunllefus, Thatcheriaeth. Swnio’n dda. Beth sydd ddim cweit mor dda yw’r actorion arfaethedig. Jodie Whittaker, Darren Boyd, y comediwr Kevin Bishop, Rebekah Staton… Saeson glân gloyw. Ddim byd yn erbyn Saeson wrth gwrs (ahem) ond beth ddiawl ddigwyddodd i actorion dawnus Cymru? Yr unig ‘frodor’ wela i yw Alun Raglan (Belonging). Fel y Prins, mae'r thespians o Loegr yn cael eu cludo dros Glawdd Offa i ddangos i amaturiaid fan hyn sut mae'i gwneud hi go iawn.

Y Cleddyf - beth yw'r pwynt?!

“Mae stori dda yn hanfodol ym mhob maes a dyma yw sail rhaglenni’r hydref. Mae ’na arlwy gref a digon o amrywiaeth, gyda’r pwyslais ar gynnig cyfresi diffiniol ac adloniannol yn ystod yr oriau brig - ffenestr siop y Sianel.”

Dyna froliant Rhian Gibson, Cyfarwyddwr Comisiynu S4/C, mewn datganiad sy'n darllen fel cyfieithiad. Pwy goblyn sy'n dweud "adloniannol" beth bynnag?

A beth goblyn ydi diben Y Cleddyf gyda John Ogwen? Neithiwr, cefais gip sydyn arni i weld John Ogwen yn traethu mewn rhyw gae heb sylweddoli fod yna rhyw ddynion mewn gwisg ffansi yn chwarae sowldiwrs y tu ôl iddo; rent’n’experts fel Hywel Teifi a Dr Sioned yn ein diflasu eto fyth am y Mabinogi a’r Chwedl Arthuraidd; Ioan Gruffudd yn eistedd wrth bwll nofio yn Hollywood Hills wrth drio’i orau glas i beidio ag ymddangos mor smyg ac iach o frown fel cneuen wrth drafod ei rol actio anghofiedig fel Lancelot; John Ogwen yn sefyll mewn rhyw gae gwahanol efo marchogwrs mewn gwisg ffansi bla bla bla…

Teitl gac…

Boddwch hi!

Dwi'n sylwi fod Anne Robinson mor annwyl ag erioed tuag aton ni’r Cymry.

Ydyn nhw’n dal i foddi gwrachod à la Stafell Ddirgel ’dwch?

On'd oedden nhw'n ddyddie da?

Mae ’na berl o ffilm gartref o’r pumdegau yn ein teulu ni. Ffilm o mam a’i chwiorydd yng ngharnifal Bryn Pydew ger Llandudno. Ynddi, mae’r haul yn tywynnu fel hafau hirfelyn tesog ers talwm, a genod Ty’n y Bryn yn cadw reiat yn eu ffrogiau tywysogesau bach. Byddai’n destun perffaith i brosiect diweddara’r bardd a’r cyflwynydd Ifor ap Glyn, Popeth ar Ffilm (Cwmni Da) i ddangos y newid a fu - o bentref gwledig a Chymraeg i gynefin cymudwyr Swydd Gaer a phobl ddŵad y Costa Geriatrica.

Mae’n syniad diddorol, gydag Ifor ap Glyn yn dangos ffilm archif o ardal arbennig bob wythnos, ac yn mynd ati i greu ffilm fer newydd gyda chenhedlaeth newydd. A does dim prinder deunyddiau, gyda rhyw 10,000 o dapiau dan ofal Archif Ffilm a Sain Cymru yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Ardal wledig Ceredigion, oedd dan sylw’r rhaglen gyntaf, a ffilm o’r Farmers’ Education Centre, Felinfach yn y 1950au. Ffilm hynod odidog ac anwleidyddol gywir lle’r oedd bechgyn siwtiog yn trwsio Fordsons a Ffyrgis Bach a’r merched …

Ff****d!?!

Sdicia at 'Torchwood', Eve fach

Nos Lun Gŵyl Banc ein-jôc-o-haf, fe wnes i wastraffu chwarter awr llwyr o 'mywyd. Gallai pethau fod lot gwaeth. 'Swn i wedi gallu gwastraffu 90 munud o’m heinioes. Achos roedd chwarter awr o’r gachbeth Framed (BBC1) gydag Eve Myles a Trevor Eve yn ddigon i’w stumogi. Yn ôl broliant y Bîb, addasiad o lyfr poblogaidd i blant gan Frank Cottrell Boyce (na, dwi fawr callach chwaith) oedd y ddrama deuluol hon - am lwythi o drysorau National Gallery Llundain yn cael eu storio’n saff yng nghrombil hen chwarel segur yn Eryri (fel digwyddodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd) ac ymgais hogyn hoffus o’r enw Dylan i gadw gorsaf betrol y teulu ar agor ym mhentref Manod. Syniad da… ar bapur o leiaf. Ar y sgrin, roedd hon fel Carry on Up the Valleys - heb y laffs. Ac mae’n debyg fod rhyw ben bach o gyfarwyddwr/cynhyrchydd o Lundain wedi drysu rhwng Blaenau Gwent a Blaenau Ffestiniog wrth ddewis llond ceudwll o hwntws fel Eve Myles, Robert Pugh, Margaret John a …