Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du janvier, 2010

Iawn, boi?

Tydi 2010 ddim yn fis oed eto, ond dw i eisoes wedi gweld un o uchafbwyntiau teledu’r flwyddyn. Bethan Gwanas yn dysgu rhywfaint o Gymraeg i lond dosbarth o blantos Nigeria cyn eu tywys allan i’r awyr agored i gydganu a dawnsio’n wyllt i ‘Ddawns y Glaw’ gan Anweledig. Golygfa gofiadwy arall oedd hwnnw o griw mewn cit pêl-droed (Beth? Dim cit rygbi gan awdures Amdani?) Ysgol y Gader Dolgellau yn chwarae gêm fywiog iawn ar gae garw a llychlyd. Gallai’r gyflwynwraig a’r awdures werthu crysau-t “Iawn, boi?” neu “Asiffeta!” i gyd-fynd â’i dyddiadur newydd a gaiff ei lansio yn yr haf, yn seiliedig ar atgofion a phrofiadau arbennig Gwanas i Gbara. Croeso i’r cwmni anfon cyfraniad bach am yr awgrym…

Mewn cyfres ddwy ran, dychwelodd Bethan i’r pentref bach diarffordd hwnnw yn Niger State a greodd gymaint o argraff arni fel athrawes Saesneg i wasanaeth gwirfoddol dramor y VSO chwarter canrif yn ôl. Doedd rhai pethau heb newid dim, a dim sôn am gyfleustodau’r byd modern o hyd. Tipyn o gamp i griw…

Plismyn Drama

Blwyddyn newydd, cyfresi drama newydd. Ydy, mae’r cliché am fysus yn wir. Rych 'chi’n aros tan Sul y Pys, ac yn sydyn reit, mae yna ryw hanner dwsin yn cyrraedd yr un pryd. Cyfresi ditectifs ydy’r rhan fwyaf ohonynt, a dwi wrth fy modd. Wrth gwrs, mae eu safon a'u sylwedd yn amrywio o’r gwych i’r gwirion, ond maen nhw'n dihangfa braf ar y soffa wedi diwrnod caled o waith. Y ffefryn personol ydy fersiwn Syr Ken Branagh o’r Llychlynnwr lleddf hwnnw, Wallander. Anghofiwch am y diffyg hiwmor, mae yma greu awyrgylch ffantastig, gyda’r golygfeydd sinematograffig, dow-dow, o dir a môr Sweden mewn arlliw parhaol o lwydfrown. Diawch, bron y gallwch deimlo gwynt main y Baltig yn mynd drwyddoch chi wrth wylio hon. Dim ond cyfres fer dair pennod gewch chi, felly cofiwch am yr olaf nos Sul nesa!
Nos Lun wedyn, mae un o lwyddiannau adran ddrama ITV (ydy, mae'r ffasiwn beth yn bod!) yn dychwelyd am ail gyfres, Law & Order UK, sy’n seiliedig ar gyfresi poblogaidd ugain mlwydd oed o…

Pedair wal Geltaidd

Prinder halen! Ffyrdd ar gau! Silffoedd siopau gwag! Oerach na’r Arctig! Disgyblion yn methu sefyll arholiadau! Jonathan Ross yn gadael y Bîb! Perygl i gyflenwadau nwy! Ydy, mae’r wasg a’r cyfryngau yn eu helfen yng nghanol hysteria’r rhew a’r eira mawr, ac yn pledu panig o bob cwr. Roedd darllenwyr newyddion pe baent wedi’u gorchymyn i switsio i’w stumiau mwyaf syber wrth adrodd am y diweddaraf o’r byd mawr gwyn. Diawch, roedd hyd yn oed Garry Owen yn chwerthin llai na’r arfer. Roeddwn i’n deffro am saith i glywed criw’r Post Cyntaf yn adrodd rhestr ysgolion y de oedd ar gau, ac yn gadael y tŷ awr yn ddiweddarach i restr ddi-baid ysgolion siroedd Fflint a Dinbych. O leiaf chlywson ddim mwy am faniffesto etholiadol David Cameron. Cefais fy nghorddi droeon gan ddarllenwyr newyddion mympwyol y BBC, a oedd yn mynnu dweud Sir Gaer am Cheshire yn hytrach na Swydd am shires traddodiadol Lloegr. Swydd Gaer dros y ffin, a Shir Gâr am y gorllewin gwyllt. Dyn â ŵyr beth oedd barn y diweddar Ath…

Dolig iasol

Waeth i mi fod yn onest ddim. Colofn adolygu llyfrau ddylai hon fod. Rhwng nofelau Cefin Roberts, Caryl Lewis a Sian Owen, roedd yna ddigon i ’nghadw’n ddiddan heb y teli bocs dros yr ŵyl. Oherwydd diffyg amser ac amynedd, a mwy o flas ar gwmni teulu a ffrindiau, ychydig iawn o wylio fuodd dros y Nadolig a’r Calan. Mae Doctor Who yn dal yng nghrombil y peiriant recordio. A hyd yn oed ar ôl eistedd o flaen tân, roedd gan y Bod Mawr syniadau eraill. Fe daflodd dŵr oer rhewllyd ar obeithion criw Sgorio o ddarlledu’r gêm gwpan fawr rhwng Caerdydd a Bryste. A diolch i’r eira mawr, ni welais ddiweddglo tyngedfennol un o uchafbwyntiau’r gwyliau i mi. Mae’n draddodiad gan y BBC bellach i gyflwyno stori ysbryd hen ffasiwn dros y Nadolig, ac eleni, cawsom addasiad o A Turn of the Screw gan Henry James - hanes merch ifanc sy’n gwarchod brawd a chwaer amddifad mewn hongliad o hen blasty gothig yn y wlad, wedi’r Rhyfel Mawr. Gyda dirgelwch ynghylch marwolaethau cyn-athrawes y plant a gwas ifanc si…