Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du septembre, 2008

Hel tai a Tosh

Mae nos Fercher ar S4C yn debyg i’r fersiwn Cymraeg o sianel loeren UKTV Style. Ar ôl i Nia Parry fusnesu drwy gypyrddau dillad y genedl, mae Aled Sam yn gwneud yr un peth drwy dwll bach y clo. 04 Wal yw’r ffefryn personol yma, ond am y tro, rhaid bodloni gyda’r chwaer gyfres Y Tŷ Cymreig (Fflic, nos Fercher) gyda Minti’r ci… o, a'r Dr Greg Stevenson hefyd wrth gwrs!

Tai gogoneddus Meirionnydd oedd dan sylw’r tri theithiwr yr wythnos hon. A sôn am ddewis. Yn gyntaf, Neuadd Aber Artro ger Llanbedr - hongliad o dŷ Tuduraidd ei naws a godwyd fel tŷ haf i deulu cefnog o Dde Affrica yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ymhell cyn dyddiau’r ‘cawdel credyd’ felltith! Yna, ymlaen i Blas y Dduallt, Tan-y-bwlch, tŷ carreg llawn cymeriad o’r 1500au a berthynai i ddisgynyddion neb llai na Llywelyn Fawr, a lein fach Ffestiniog yn mynd heibio’r ardd gefn. Dywedodd y perchennog mai’r peth gorau am ei gartref diarffordd oedd gweld y golygfeydd godidog wrth godi bob bore. Digon teg, wrth i’r camera d…

Y Ffarmwr Ffowc arall

Dysgais rywbeth diddorol wythnos diwethaf. Bod Rhys Ifans yn dal i actio. Gydol ein jôc o haf, mae lluniau o’r actor bwgan brain o Ruthun wedi plastro’r tabloids wrth iddo foddi gofidiau yn sgîl Sienna. A thra bod y Saeson yn dal i’w gofio’n bennaf yn prancio yn ei drôns o flaen Julia Roberts yn Notting Hill naw mlynedd yn ôl, ei berfformiadau fel un o’r Ddau Frank sy’n aros yn y cof inni Gymry Cymraeg. Fel na phetai’r creadur heb wneud affliw o ddim ers hynny!

Nos Fercher diwethaf, cawsom flas o’i grefft yn un o fonologau nosweithiol BBC One, The Last Word Monologues gan Hugo Blick. Dyma gyfle euraidd i’r Bonwr Ifans fynd i’r afael â sgript hanner awr ar ei liwt ei hun - a hynny yn Saesneg y Gogs yn hytrach na’r acen ystrydebol ‘Cwm Boyo’ y mae cyfryngis Llundain mor hoff o’i ddefnyddio i’n portreadu ni. Yn ‘Six days one June’, roedd Huw, ffermwr 40 oed, yn adrodd ei hanes wrth gamera fideo ar gyfer asiantaeth bachu cariadon. Yn syml, roedd o’n gorfod chwilio am wraig i blesio’i fam. …

Profiad Bythgofiadwy!!

Mae yna draddodiad hir a balch o sioeau cwis Cymraeg ar y teledu. Neu hir o leiaf. Pan oedd Gareth Roberts a HTV yn tra-arglwyddiaethu ar raglenni cwisiau’r 80au, dwi’n cofio ffonio cystadlaethau Cyfle Byw bob nos Sul. Ac roedd cwestiynau-mewn-rhigymau Jacpot wastad yn codi gwên amser swper bob nos yn y 90au, a Kevin Davies yn ddigon craff i’n hatgoffa nad Mensa mohoni ac i beidio â chymryd y cyfan o ddifrif. Ffefryn arall oedd Gair am Aur gyda Llion Williams a chystadleuwyr peniog y chweched dosbarth (i fod). Ond gwell anghofio am ymgais Siân Lloyd i arallgyfeirio o’r swyddfa dywydd trwy gymryd Risg i fyd y sioeau cwis.

Does dim perygl i hynny ddigwydd gydag ymgais ddiweddaraf S4C i adfywio’r genre. Does dim cynulleidfa stiwdio, felly dim angen creu awyrgylch ffals gyda pheiriant clapio. Mae 0 ond 1 (Al Fresco) yn cynnig cyfle i un enillydd lwcus - a dim ond un lwcus yn unig (dallt?!) - gipio hyd at £5,000 a “Phrofiad Bythgofiadwy”. Roedd rhaid disgwyl tan ddiwedd yr awr i weld beth o…

Chwa o awyr iach?

Os ydych chi’n casáu chwaraeon, rhowch gorau i ddarllen rŵan. Achos mae gen i damaid o newyddion a wnaiff gadw llinellau ffôn Taro’r Post yn eirias am rai dyddiau. Oes, mae mwy o raglenni byd y campau i ddod ar S4/Chwaraeon yn y dyfodol agos. Ac nid rygbi’n unig chwaith, cyn i’r pêl-droedwyr o’ch plith ddechrau cwyno am obsesiwn pen bandits Parc Tŷ Glas â’r bêl hirgron. Digon teg, mi fydd bois (Awstralaidd) rygbi’r gynghrair o Ben-y-bont ar Ogwr yn cael mwy na’u siâr o sylw gan Y Clwb Rygbi 13 nawr ac yn y man. A neithiwr, dechreuodd cyfres newydd sbon o Golffio gyda Jonathan Davies a Dewi Pws, fel rhan o baratoadau’r sianel tuag at gystadleuaeth Cwpan Ryder Cymru… ymhen dwy flynedd! Ac mae S4C wedi ennill cytundeb i ddangos gêmau criced Morgannwg yn fyw o 2010 ymlaen. Swydd fach neis i Robert Croft ar ôl ymddeol efallai? Dim ond gobeithio gawn nhw dywydd i ddarlledu oriau bwygilydd o Erddi Soffia, neu ailddarllediadau bwygilydd o’r Tŷ Cymreig fydd hi! Felly, mae’n ymddangos fod S4C y…