Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du octobre, 2010

Tocio a throsleisio

Ydych chi’n ddigon hen i gofio’r sefyllfa chwerthinllyd honno yn y 1970au pan gafodd ffilm gowboi Shane ei throsleisio i’r Gymraeg ar HTV? Neu beth am Chateauvallon, fersiwn Ffrengig o Dallas a drosleisiwyd ar S4C ganol yr 1980au? Nac ydych? Ystyriwch eich hun yn uffernol o lwcus, felly. A gwae ni os caiff Jeremy Hunt, Gweinidog Diwylliant di-glem San Steffan, ei ffordd. Achos mae’r clown hwn wedi awgrymu defnyddio gwasanaeth botwm coch i gael trosleisiau Cymraeg ar raglenni Saesneg, er mwyn ceisio arbed arian ar y Sianel Gymraeg. A’n helpo. A bellach, mae Menna Richards wedi rhoi swadan arall i S4C trwy gyhoeddi y bydd y BBC Cymru-Wales yn gwario 17% yn llai ar raglenni teledu Cymraeg bob blwyddyn. Rydyn ni eisoes yn gwybod na fydd mwy o Mosgito i bobl ifanc, bod cyfres ddogfen glodwiw O Flaen dy Lygaid wedi cael y fwyell yn ogystal â’r rhaglen newyddion i ddysgwyr, Yr Wythnos. Pwy fydd yn ei chael hi nesaf felly? Ein rhaglenni Newyddion nosweithiol? Troi Bethan Rhys Roberts a Vaugha…

Bwrw hen wragedd a ffyn (golff)

Dwi mewn perig o swnio fel gwleidydd, a thorri fy ngair. Ar ôl tynghedu’r wythnos diwethaf na fyddwn i’n cymryd dim sylw o’r digwyddiad mawr yn Celtic Manor… mi drois i wylio a gwrando ar y digwyddiad mawr yn Celtic Manor. Beiwch yr holl sylw a roddwyd i’r twrnamaint pedwar diwrnod. Doedd dim modd troi’r teledu neu’r radio ymlaen neu agor y papurau newydd heb weld hanes timoedd Monty a Corey Pavin. Ond bu bron i’r cyfan gael ei gofio am y rhesymau anghywir, wrth i’r cwrs £125 miliwn yn Nyffryn Gwy droi’n llyn hwyaid enfawr yng Nghwmrhydychwados. Ac roedd peryg i raglen uchafbwyntiau Cwpan Ryder 2010 ar S4C fod yn debycach i ragolygon tywydd estynedig. Os oedd Cymru yn dioddef o’r hen, hen ystrydeb fel gwlad y glaw, mae’r byd i gyd yn meddwl hynny nawr! Chwarae teg, mi wnaeth Gareth Roberts ei orau glas o gofio mai prin dwy awr o chwarae a gafwyd cyn iddi dywyllu nos Wener. Tra’r oedd Dewi Pws yn cadw reiat rownd y cwrs a Llinos Lee yn rhestru ystadegau, roedd Rhodri Ogwen fel petai’n …

Y cythrel cystadlu

Torf Celtic Manor ym mochel

Na, sori, ymddiheuriadau. Dwi’n methu’n lan â malio bod trydydd digwyddiad chwaraeon mwyaf poblogaidd y byd wedi cyrraedd Cymru’r wythnos hon. Er gwaethaf holl ymdrechion y cyfryngau Cymreig, dwi ddim yn rhannu diddordeb Chris Corcorcan ac Eddie Butler ar BBC Wales, Rhodri Ogwen ar Radio Cymru na chyflwynwyr niferus Golffio: Cwpan Ryder. Mae’r ffaith bod tocynnau undydd yn costio dros ganpunt, mai hongliad o westy Strangeways-aidd uwchlaw’r M4 yw cartre’r gystadleuaeth, a bod disgwyl i’r Americanwyr fopio efo Casnewydd, yn ychwanegu at fy nifaterwch. Mae Gemau’r Gymanwlad yn fater arall, felly gobeithio y clywn ni gymaint os nad mwy o hanes ein hathletwyr yn India - ar y podiwm medalau i gyfeiliant ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ hynny yw, nid cwynion am lety nad yw’n cyrraedd safon pum seren. Mi fyddai’n rheitiach i’r Saeson gau eu cegau hefyd, gan y bydd llygaid y byd ar drefniadau llety, cludiant a diogelwch Llundain fawr ymhen dwy flynedd.

Non Evans o'r Hendy - c…