Posts

Showing posts from May, 2012

Walis y Weiarles

Image
... Ifan Evans, DJ nos Wener yn dangos ei ymwybyddiaeth lawn o’r sin werin gyfoes trwy gyflwyno band Lisa Jên fel “Naw Bach”...


… Leri Siôn yn holi Cymro fu’n rhan o daith feics noddedig Lawrence Dallaglio rownd y 6 Gwlad, gan gynnwys “ardal afonydd yr Eidal”. Italian Riviera am wn i.

Be' sy'n drewi?

Image
Gwyneth, Gwyneth, Gwyneth. Beth gythraul ddigwyddodd i Lisbeth Salander Cwmderi, a fu’n bwlio Dai Sgaffalde a dychryn Anti Marian gyda’i pharlwr tatŵs a’i beicars mawr blewog ers talwm? Yr unig gyffro yn ei bywyd heddiw ydi gwrando ar swnian carwriaethol Sheryl, gwylio fideos Tecwyn y Tractor hefo Gwern bach, lladd Brandon a rhoi indian head massage i Gwynfor a Madge. Woooooow!! Dal sownd am eiliad. Lladd Brandon?! Ie, wedi misoedd o amau Garry Monk, Dani a Brandi, mae storïwyr Pobol y Cwm wedi penderfynu mai Gwyneth losgodd fflat y siop sglods – a Brandon druan – yn golsyn. Hyn er gwaetha’r ffaith iddi fyw gyda’i chydwybod a gwenu’n ddel ar Britt Monk am fisoedd, a gadael i’w gwraig Yvonne bydru yn Cell Block H drosti. Do, cafodd llawer eu syfrdanu gan gyfaddefiad mawr wythnos diwethaf. Yn anffodus, mae’r trobwynt yn drewi o straeon anghredadwy, allan o gymeriad, Eastenders, ac mewn perygl o brofi amynedd ffyddloniaid y Cwm i’r eithaf. ’Sdim dwywaith y bydd Llinor ap Gwynedd yn actio…

Ochor Treforys o'r dre

Image
Pan welais ddatganiad i’r wasg am gyfres newydd o’r enw Y Glas, mi feddyliais “grêt, ma’ S4C wedi penderfynu atgyfodi rhywbeth gwerth chweil o’r diwedd”. Ond nid cyfres ddrama o’r 90au am griw o heddweision Caerfyrddin oedd hon. Efallai does dim galw am operâu sebon y sarjants mwyach, o gofio bod The Bill wedi mynd i’w bedd. Yn hytrach, cyfres ddogfen newydd, dair rhan, am blismyn Abertawe a’r cylch ydi hi - sy’n dipyn difyrrach na hanes criw’r ambiwlans awyr a ddarlledwyd o’i blaen dan frand 999 bob nos Lun am naw. Ond peidiwch â disgwyl “high speed car chases” na golygfeydd dramatig o “arestio pobl bob dydd”, fel y rhybuddiodd PC Gavin Williams o Bontardawe. Beth gawsom oedd golygfeydd o’r heddlu’n ymateb i ffrae deuluol, stelcwyr facebook a ffonau symudol, a hen wreigan â dementia oedd wedi crwydro 25 milltir o’i chartref. Un o’r doniolaf oedd clywed PC Aled Pritchard yn ailadrodd “stop shouting” yn robotaidd o rwystredig wrth geisio dal pen rheswm efo gwraig feddw orffwyll a oedd …

O Blackpool i'r Barri

Image
Blackpool. Tref y tŵr a’r gwyliau kiss me quick, y tîm pêl-droed oren llachar, a’r man lle cafodd cymar treisgar Rita Coronation Street ei haeddiant dan un o’r tramiau. Ond yn fwy na dim, meca i gannoedd os nad miloedd o Gymry sy’n heidio i weld deuawd enwocaf y Fam Ynys (na, nid Cêt a Wil) mewn gwesty teuluol. Ac mae’n siŵr y bydd y selogion yn gaeth i gyfres pry-ar-y-wal newydd Tony ac Aloma: I’r Gresham bob nos Sadwrn. O leiaf maen nhw’n sêr cabare go iawn yn hytrach na’r desberados lu ar sioe Simon Cowell yr un noson.

Roedd sbarc a sioncrwydd y teitl agoriadol cartwnaidd 60aidd ei naws yn atgoffa rhywun o glasuron comedi America fel Betwitched ac I Dream of Jeannie. Y realiti oedd hydref gwlyb mewn tref glan môr dosbarth gweithiol, a’r straen o redeg gwesty a lansio llyfr hunangofiant gerbron y genedl yn fyw ar Wedi 7. Roedd Aloma a’i gŵr Ray (nid Tony fel yr oeddwn i, a sawl un arall, wedi’i dybio erioed) yn ei chanol hi, yn ceisio dewis a dethol lluniau ar gyfer y llyfr hollbwysi…