Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du février, 2012

Angerdd y Gêm

O Rwmania, Castell-nedd ac Aber...


Gwlad Yncl Sam Hughes

Mae’n destun rhyfeddod cyson i mi. Y ffaith fod Cymru mor, mor anhysbys i’r mwyafrif o Americanwyr er gwaetha’r ffaith fod gwaed Cymreig wedi llifo trwy wythiennau rhai o drigolion y Tŷ Gwyn dros y degawdau, o Thomas Jefferson (arlywydd 1801-1809) i Hillary Clinton. A heddiw, mae Ann gwraig Mitt Romney, un o geffylau blaen y Gweriniaethwyr yn ras Arlywyddol 2012, yn canu clodydd ei thaid o Faesteg ac yn gweini cacennau cri i aelodau’r wasg a’r cyfryngau. Mae Americanwyr amlwg fel y canwr Donny Osmond a’r actores Susan Sarandon wedi ymddangos ar gyfres hel achau BBC Wales, Coming Home. A bob hyn a hyn, mae S4C yn llwyddo i atgyfodi rhyw Gymro dieithr arall a adawodd ei farc yn America Fawr. Llynedd, bu MrHollywood a Matthew Rhys yn olrhain hanes hynod ddiddorol Griffith Jenkins Griffiths o Ben-y-bont ar Ogwr a adawodd ei ffortiwn i ddinas Los Angeles. Eleni, John Pierce Jones sy’n mynd ar drywydd Cymro Cymraeg o Lanfyrnach a hudwyd gan y freuddwyd Americanaidd o dlodi Sir Benfro ym 183…

Protest Paradwys Cymru

Fe’u gwelais i nhw gyntaf ar yr A483 ger y Trallwng cyn ’Dolig. Bob yn ail glawdd, postyn ffordd a thalcen tŷ. Nid camerâu codi pres i’r heddlu, ond posteri protest fel “Countryside not Ironside” yn erbyn codi angenfilod dur drwy’r Bowys wledig. Ro’n i wedi gweld straeon newyddion am fwriad National Power i blannu peilonau trydan am 26 milltir o felinau gwynt Sir Drefaldwyn i Loegr, ond wnes i ddim talu llawer o sylw, er cywilydd i mi. ‘Mewnfudwyr yn swnian eto’ meddyliais, y teips sy’n cwyno am arogl tail o’r fferm drws nesaf i’w Rose Cottage. Ac i ryw raddau, daeth hynny drosodd mewn rhaglen ddogfen ddifyr nos Fawrth wrth weld Saesnes “jolly” yn reidio mul(!) a chert ar lonydd tawel Meifod. Saesneg oedd acen a chyfrwng trafod y pwyllgor a welwyd ar y sgrin, a Saesneg oedd iaith llawer o’r placardiau gerbron Senedd Bae Caerdydd. A dyma fi ragfarnllyd yn cymryd yn erbyn y rhaglen yn syth, gan gofio Village SOS y llynedd a bortreadodd bentref Myddfai o safbwynt y mewnfudwyr yn unig.

Dwi…

Ar eich Cais

Yn yr Wcráin, mae’r gaeaf wedi gadael ei ôl creulon gan ladd dros 200 o bobl mewn tymheredd iasoer o -35 Celsius; ac mae Sarajevo, prifddinas Bosnia dan dair troedfedd o eira. Yn Lloegr, cafodd Sky News a’r BBC sterics och! a gwae wrth i ryw ddwy fodfedd gau’r traffyrdd a maes awyr Heathrow. Ac anghofiwch am yr holl dywallt gwaed yn Syria - onid oes yna eira ar strydoedd LLUNDAIN siŵr iawn?!

Tra bo’r cyfryngau Prydeinig yn hollol boncyrs wrth iddi bluo, mae’r cyfryngau Cymreig wedi mopio ar rywbeth tra gwahanol. Ydy, mae pencampwriaethau’r Chwe Gwlad yn ôl i hawlio tudalennau blaen, canol ac ôl y Western Mail, a’r Bîb yn anfon llond Aer Lingus o ohebwyr a chyflwynwyr lwcus fel Dewi Llwyd i gyflwyno’i raglen fore Sul o Temple Bar. Esgus perffaith felly i BBC Wales dyrchu i’r archifau gyda rhaglenni am Grav a Shane Williams, a rhaglen deyrnged (arall?) i Barry John ar Radio Cymru. Does ryfedd fod cyfrannwr Pawb a’i Farn o Ruthun yn cwyno am yr holl sylw i’r gamp, yn enwedig nos Sadwrn ar…

Merched yn Bennaf

Dwi wedi dweud hyn droeon o’r blaen - BBC Four ydi un o’m hoff sianeli teledu. Tra bod sianeli Saesneg eraill yn boddi dan operâu sebon, Gareth ‘Alfie’ Thomas yn plymio i isafbwynt Big Brother a chyfresi-g’neud-cacennau-bach neu beth bynnag yw’r chwiw ddiweddaraf ymhlith trendis Hampstead neu’r Bont-faen, mae BBC Four yn hafan o ddogfennau o sylwedd am hylltra apartheid a dramâu Ewropeaidd penigamp. Ac wedi lladd fy mywyd cymdeithasol ers sawl penwythnos bellach. Ar ôl ffarwelio Sarah Lund a’i siwmper wlanog waedlyd yng nghyfres dditectif gaboledig Forbrydelsen II cyn y Nadolig, mae ’na ddynes arall o Ddenmarc yn mynnu’r sylw am ddwy awr gron bob nos Sadwrn. Rhywsut rywfodd, mae sianel DR (Danmarks Radio) wedi creu chwip o gyfres ddrama deg pennod am lywodraeth glymblaid - nid y testun mwyaf cyffrous ar wyneb daear, rhaid cyfaddef - dan arweiniad Birgitte Nyborg, statsminister neu brif weinidog newydd dychmygol Denmarc. Mae Borgen(“castell” neu “caer”) yn gyfuniad cyfareddol o ddrama …