Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2012

A fo ben...

Y BONT. "Bron" yn Swedeg, "Broen" i'r Daniaid. Cyfres ddrama dditectif newydd gan feistri'r genre. Pan gaiff corff ei ddarganfod hanner ffordd ar bont Øresund rhwng Denmarc a Sweden, daw heddlu'r ddwy wlad ynghyd i ddatrys y dirgelwch - Martin Rohde o Copenhagen a Saga Noren o Malmo CID. Haws dweud na gwneud, oherwydd buan y sylweddolir mai dwy lofruddiaeth sydd yma mewn gwirionedd. Mae hanner ucha'r corff yn perthyn i wleidydd Swedeg a'r hanner isaf yn butain o Ddenmarc...THE BRIDGE / BBC FOUR / 21.4.12 @ 9pm

Hawdd cynnau tân…

Yr un oedd patrwm nos Sadwrn yn rhif 7 Senghennydd Place yn oes aur golegol y nawdegau. Cyri a chwrw o flaen y bocs cyn mynd ar bererindod arferol y Model Inn, City Arms a Chlwb Ifor. Tra’r oedd Cilla ddanheddog yn chwarae ciwpid rhwng Rupert o Henley-on-Thames a Tracie o Barnsley ar HTV, roedd Alwyn Siôn yn ceisio paru Medwen o ’Sbytu Ifan a Jason o Gwmtawe ar S4C. Bacha Hi O’ Ma oedd yn ennill bob gafael, gan fod siawns go lew o ’nabod un o’r cystadleuwyr dewr/dwl/meddw a oedd yn ymgiprys am swper rhamantus i ddau ym Mhortmeirion. Hynny, a chwerthin yn sadistaidd o greulon am ben y cr’adur a oedd yn dal i droi ar y bachyn am ddeuddeg nos Sadwrn digymar o’r bron. Dwi’n cofio eistedd yng nghanol cynulleidfa hen stiwdios Barcud, Caernarfon, yn gwylio ffrind o Fôn yn chwysu fel mochyn wrth redeg i fyny-ac-i-lawr y grisiau gyda’i fachyn yn rownd ola’r rhaglen. Ac er bod canlyniad y noson yn angof (sori, Arwyn!), heblaw nad hi oedd ei wraig yn y pen draw, dwi’n cofio pwy oedd yr ymchwilyd…

Bois bach!