Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du avril, 2011

Gwnaed yn Llanwrin

Beth sy’n digwydd i actor di-waith? Pwdu, ymddangos ar raglen realiti efo Dudley neu ‘Big Brother on Ice’, byw ar enillion hael Pobol y Cwm tan i’r cyfri banc sychu’n grimp fel un Portiwgal? Yr arferiad diweddar ydi arallgyfeirio i fyd cyflwyno. Bu’r actores gomedi Caroline Quentin, sydd bellach yn fwy enwog am hyrwyddo prydau parod drud, yn crwydro’r India ar ITV. A chefais fodd i fyw yn ddiweddar wrth ddigwydd taro ar Michael Palin yn ymweld â ffarm grocodeils yn Awstralia ac yn chwerthin am ben neidwyr bynji hanner-pan yn Seland Newydd, mewn ailddarllediad o gyfres bymtheg mlwydd oed ar ryw sianel ddigidol. Dwi wrth fy modd hefo cyfresi o’r fath. A bellach, mae’r dyn y tu ôl i gymeriadau cofiadwy Con Passionate a Gavin and Stacey, a hyd yn oed aelod o dîm Criced S4C y llynedd, yn olrhain allforion o Gymru i bedwar ban byd. Tybed a fydd yn cyfeirio at chwaraewyr gorau’r Gweilch yn codi pac i borfeydd brasach Ffrainc?

O Gymru Fach ydi’r rhaglen, a Steffan Rhodri yw’r cyflwynydd, fel …

McCofi heb sglods

Triawd mewn tracwisg, trenyrs gwyn, a chapiau pêl fas yn cuddio hanner eu hwynebau gwelw, yn cerdded drwy’r stad i gyfeiliant rap-hip-hop-garej-neu-beth-bynnag. Y tri’n ymwelwyr rheolaidd ag un o dai lojins Ei Mawrhydi, ac yn cyfaddef fod y carchar a’i fwrdd pŵl yn cynnig cyfleusterau gwell i ladd amser nag adre. Cwyno wrth y camera am y diffyg cyfleoedd a chyflogaeth yn y Dre er gwaetha’r parc diwydiannol drws nesaf. A chwerthin yn drist wrth gyfeirio at ymateb pobl eraill atynt fel ‘rafins’ lle mae ‘pawb yn edrach fel tramps’ ac yn methu fforddio’r dillad ‘iawn’. Pum munud agoriadol digon syber i Cegin Cofi (Cwmni Da) a gychwynnodd neithiwr. A chyn inni droi’n Daily Mail-aidd i gyd a’u cyhuddo o fyw’n fras ar setiau teledu sinematig a BMWs a brynwyd gyda budd-daliadau, cawsom gip ar gartre’ truenus a thamp teulu ifanc ‘Sgaw’ lle’r oedd y gegin yn prysur ddadfeilio. Am gelpan cyhoeddus i Gartrefi Cymunedol Gwynedd! Anobaith neu beidio, roedd Sgaw a’i fêts Dean a Jamie a Dave yn bende…

Trabantio yn Llambed

Ydych chi’n cofio Plu Chwithig a Pelydr X ers talwm? Rhaglenni dychan gyda chymysgedd o ganeuon a sgetshis am gocynau hitio’r dydd. Ac ar y radio wedyn, roedd criw Post Mortem yn hogi’u cyllyll wrth daclo enwogion y genedl, fel y cefais f’atgoffa’n ddiweddar gan raglen Cofio John Hardy ar foreau Sadwrn. Gwych. Ac yn fwy diweddar, roedd cartwnau Cnex yn tynnu coes y ddau Bryn, Dai a Jonsi, Iolo, Amanda Protheroe a Meinir Gwilym. Beth gebyst ddigwyddodd iddi? Cyfres Cnex hynny yw, nid Amanda PT. Dyn a ŵyr, mae yna lond cenedl o ysbrydoliaeth y dyddiau hyn, rhwng amaturiaid True Wales, aelodau hunanfodlon y Cynulliad a chomisiynwyr di-glem S4C. O leiaf mae Radio Cymru yn dal i fanteisio ar y cymeriadau comig hyn, mewn rhaglenni fel Bwletîn gyda Gary Slaymaker neu Bechingalw gyda Nigel Owens a’i banelwyr sy’n bwrw golwg ar benawdau’r wythnos o festris bach y wlad.

Mae pethau dipyn tlotach o safbwynt dychan ar S4C. Nos Iau diwethaf, fodd bynnag, dechreuodd cyfres newydd addawol – os hanner…