Tipyn o (Y)stad


Mae gan Glasgow Taggart, Caeredin Rebus, Aberystwyth D.I. Noel Bain (Yr Heliwr) a Llundain Jane Tennison. A draw yn nhref porthladd Ystad, Skåne, de Sweden, mae Inspector Kurt Wallander - dyn unig, penstiff, sy’n dioddef diabetes, deiet gwael a diffyg cwsg, ac sy’n ceisio’i orau glas i arddel rhyw fath o berthynas a’i ferch Linda sydd wedi ymuno a’r heddlu. Mae ffrwyth dychymyg y nofelydd hynod lwyddiannus Henning Mankell o Stockholm, bellach wedi’i anfarwoli gan Syr Kenneth Branagh fel y dyn ei hun yng nghyfres BAFTAidd Wallander a ddarlledwyd ar BBC1 y llynedd - a’r newydd da yw bod ail gyfres ar y gweill.

Yn y cyfamser, mae BBC Four, un o’m hoff sianeli, yn dangos cyfres o’r ffilmiau gwreiddiol o Sweden (2005+) gyda Krister Henriksson a
Johanna Sällström, bob nos Lun am 9pm. Gwyliwch da chi, am safon Sgandinafaidd!Popular Posts