Nit i Dia


Mae Barcelona yn y newyddion yn gyson dyddiau hyn - am y rhesymau anghywir. Mae strydoedd y ddinas yn berwi o densiwn rhwng protestwyr a heddlu’r wladwriaeth, yn dilyn penderfyniad uchel lys Sbaen i garcharu deuddeg o wleidyddion Catalunya yn sgil y refferendwm ‘anghyfreithlon’ honno yn 2017 pan bleidleisiodd 92.01% o blaid annibyniaeth. 

Beat that, Brexit! 

Ac mae elfennau gwleidyddol yn sail i Night and Day hefyd, ond am resymau llwgrwobrwyol. Ie, dyma’r binj (“gorwylio mewn pyliau” o ddilyn patrwm geirfa’r Cynulliad) diweddaraf gan Walter Presents. Fe draflyncais y gyfres gyntaf am fyd cyfreitha a phatholegwyr fforensig y llynedd, a dw i mewn peryg o wneud yr un fath efo’r ail hefyd. 

Croeso mawr yn ôl, felly i’r patholegydd Sara Grau (Clara Segura) newydd-ysgaru a’i thîm brith - gan gynnwys ei chariad newydd Aitor Otxoa, y technegydd labordy Pol Ambrós â chwip o fwstas, a’r barnwr trylwyr Olga Comas mewn perig o dynnu’r awdurdodau i’w phen - oll dros eu pen a’u clustiau mewn ymchwiliad sy’n cwmpasu llofruddiaeth o ddyddiau gemau Olympaidd 1992, seilam iasol, ogofâu tywyll, trionglau serch a gwleidyddion hollol lwgr mewn plastai-a-phyllau-nofio uwchlaw’r ddinas. Ac nid Barcelona liwgar Gaudi welwn ni yma, ond Barca mwy oeraidd clinigol ganol gaeaf, llawn tyrau gwydr modern yr ardal fusnes, sy’n ychwanegu at yr awyrgylch heb os. Gyda thair ar ddeg o benodau i gyd, mae’n dipyn o ymroddiad, ond diawcs yn werth eich amser gyda chymaint o fân straeon a chymeriadau sy’n siŵr o blethu maes o law.

Night and Day (Walter Presents) Catalaneg gydag isdeitlau Saesneg


Pol a Sara