Cwlwm (newyddion) Celtaidd“Noswaith dda. Dyma newyddion Cymru o stiwdios Bangor, Gogledd Iwerddon…”

Swnio’n wirion bost? Ddim felly, yn sgil cyhoeddiad yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon San Steffan heddiw mai partneriaeth rhwng darlledwr newyddion annibynnol Ulster a chwmni North Wales Newspapers Media sydd wedi ennill y tendr i gymryd lle newyddion ITV Wales ym mis Hydref eleni. Mae’n debyg fod tim Wales Live yn bwriadu agor stiwdio yn yr Wyddgrug a manteisio ar safle Chroes Cwrlwys o bosibl. Mae gan y cwmni record llwyddiannus iawn yn y Dalaith mae’n debyg, gan ddenu 34% o gyfran gwylwyr Gogledd Iwerddon o gymharu â 26% sy’n troi i wylio BBC Newsline. Yn ol y broliant, maen nhw’n gaddo pecyn newyddion eang dan fanter Wales Live, yn newyddion teledu, radio, papur newydd ac ar-lein, dros gyfnod peilot o ddwy flynedd. Tipyn mwy cyffrous ac uchelgeisiol na gwefan dila ITV Wales Tonight ar hyn o bryd, felly. Ac mae’r ffaith fod cwmni o’r Gogledd yn rhan o’r bartneriaeth newydd yn siwr o blesio’r northmyn sy’n poeni fod popeth wedi’i ganoli yng Nghaerdydd. Mae hen, hen, bryd inni gael cystadleuaeth gref i Lucy, Jamie a Derek a monopoli newyddion Saesneg BBC Wales...

Yn eironig, un o’r ymgeiswyr aflwyddiannus yma yng Nghymru, Tinopolis - yr archgwmni o Lanelli - sydd wedi ennill cytundeb i gyflenwi gwasanaeth newyddion cyfatebol i’r drydedd sianel yn yr Alban. A wnaiff Angharad Mair neu Siân Thomas fabwysiadu acen Glasgow ar gyfer newyddion nosweithiol After Six?

Popular Posts