Holi a stilio a ffraeo II

Dwi’n un oriog. Wythnos diwethaf, roeddwn i wedi diflasu gyda’r holl sylw etholiadol a’r dadleuon arlywyddol hyn a llall ac arall. Wythnos hon, fodd bynnag, dwi’n gaeth i’r bocs bach. Nos Fawrth, roedd sianel BBC News ’mlaen yn barhaus o 6 tan 10pm, wrth i’r newidiadau mawr ddigwydd yn fyw o flaen ein llygaid - y glymblaid glas-a-melyn wedi’i chadarnhau, dilyn y Daimler i Balas Byc, gweld Brown a’i deulu bach yn gadael Nymbar Ten i wneud lle i Cam a Sam ac ati ac ati. Ac mae’n debyg fod rhyw 13 miliwn o wylwyr Prydain yn hwcd hefyd. Cyfnod ‘hanesyddol’ yn wir, i ailadrodd term ailadroddus yr wythnosau diwethaf. Ac ar nosweithiau rhewllyd o Fai, mae’r gohebwyr blinedig yn dal ati 24 awr y dydd o flaen stryd gefn enwocaf Llundain, Swyddfa’r Cabinet neu ar lain Sain Steffan, ac yn prysur lenwi’u taflenni goramser! Ond efallai bod y pwysau gwaith a’r oriau oer a hir yn dechrau dweud ar ambell un…
Ac mae’r naws gwrth-Sky yn parhau, wrth i ambell un leisio barn yn groch yn sgil honiadau fod Kay Burley (Jeremy Paxman mewn sgert) yn hen ast o gyfwelydd gydag arweinydd protestiadau dros diwygio'r drefn bleidleisio.
Diolch byth fod ein Vaughan bach ni’n dal mor broffesiynol ag erioed…

Popular Posts