Gwledd o Americana


Heddiw (dydd Mawrth 1 Chwefror), mae ’na sianel newydd sbon yn cael ei lansio yng ngwledydd Prydain. Na, nid CBC (Cymru Broadcasting Coropration) yn sgil priodas orfodol BBC-S4C. A fydd hi ddim ar gael i bob un wan Jac yr Undeb. Ond i danysgrifwyr Mr Murdoch fel fi, mae Sky Atlantic (sianel 108) yn addo’r goreuon o Wlad Wncwl Sam. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys drama am deulu o blismyn Efrog Newydd (Blue Bloods gyda Tom Magnum Selleck a Donnie Wahlberg), saga Martin Scorsese am gangstyrs New Jersey yn y 1920au (Boardwalk Empire) a hynt a helynt trigolion New Orleans ar ôl corwynt Katrina (Treme gyda John Goodman a llawer o gast The Wire). Ac i ddod dros y misoedd nesaf, bydd thesbians o fri fel Jeremy Irons a Syr Derek Jacobi (Borgias wedi’i gosod yn yr Eidal Oes y Dadeni), Kate Winslett (Mildred Pierce, am ymdrechion gwraig tŷ i sefydlu busnes adeg Dirwasgiad y 30au) ac, ym, Sean Benn (Games of Throne, anturiaethau ffantasi chwedlonol). I goroni’r cyfan, bydd pumed gyfres Mad Men yn ymddangos fis Awst, tua’r un adeg â’r darllediad ar deledu America. Bendigedig! Newyddion drwg i ffyddloniaid y gyfres ar BBC Four (Geinor ac Owain) serch hynny, ac i bawb ohonom sy’n casáu hysbysebion soffas DFS bob deg munud!!Am y tro, bydda i’n cloi’r drws ac yn diffodd y ffôn lôn am 9 o’r gloch bob nos Iau, i wylio Six Feet Under (2001-2005) o’r cychwyn cyntaf. Os na welsoch chi’r ddrama-gomedi (comedirama?) dywyll hon am deulu o drefnwyr angladdau hanner call a dwl yn LA, ar S4C neu Channel 4 ers talwm, dyma’ch cyfle euraidd chi. I mi, hon oedd Y ddrama Americanaidd orau cyn dyfodiad Don a Betty a Pete a Peggy a Roger a JoanieWell i mi wagio'r Sky+ reit handi!

Popular Posts