Spiral III

Meddyliwch am dditectif Ffrengig, a phwy sy’n dod i’r cof? L’Inspecteur Gadget? Clouseau? Calliwch. A ga’i gyflwyno Capitaine de Police Laure Berthaud i chi, un o brif gymeriadau cyfres dditectif ragorol Spiral (Engrenages), sy’n dychwelyd am drydedd gyfres ar BBC Four nos Sadwrn nesaf. Yn debyg i fersiwn Ffrengig o Sarah Lund, dyma ddynes galed, ddi-lol, sy’n defnyddio dulliau anghonfensiynol braidd wrth daclo dihirod is-fyd Paris, ac sy’n benderfynol o lwyddo yn ei bywyd proffesiynol ar draul ei bywyd carwriaethol. A chyda hi wedyn, mae Now a Ned – Is-gapten Gilles “Gillou” Escoffier sy’n dipyn o rebel fel ei fos, a’r Is-gapten Frédéric "Tintin" Fromentin sy’n gwneud ei orau glas i gadw’r ddau arall ar y llwybr cul… heb fawr o lwc.


A draw yn y Palais De Justice, mae’r Dirprwy-erlynydd Pierre Clément yn mynd benben â’i fos, un o wleidyddion llwgr y ddinas; a’r gyfreithwraig uchelgeisiol a’r über-ast bengoch Joséphine Karlsson yn llwyddo i bechu pawb trwy amddiffyn y drwgweithredwyr - a phechu Laure Berthaud trwy ddod rhyngddi hi â’r pishyn Pierre bob gafael. O wragedd tŷ cefnog sy’n drewi o steil i’r Algeriaid ym mlociau fflatiau dienaid y maestrefi, mae gan bawb rhywbeth i’w guddio… a neb yn fwy na’r heddweision a’r twrneiod uchod.
Pierre et Josephine yn "oh la la-pwschan"!


Yn y bennod gyntaf, mae Capten Laure Barthaud yn amau bod ganddi achos o lofruddiaeth niferus ar ei phlât ar ôl darganfod merch ifanc wedi’i llarpio ar reilffordd yng ngogledd Paris… Jest y peth i’r sawl ohonom sy’n awchu am ddos o safon Ewropeaidd ers inni ffarwelio a Forbydelsen. C’est formidable!


Spiral / BBC Four / Nos Sadwrn 9.00 - 9.50pm / 2 Ebrill

Popular Posts