Byw Cecru


Peth peryg ydi gwylio'r teledu a twitter yr un pryd. Yn bennaf achos bod rhywun yn colli rhediad y rhaglen wrth ei hashnodio hi. Hefyd, mae darllen sylwadau canmoliaethus am raglen go symol yn gwneud i chi amau eich hun. Oeddwn i'n gwylio'r un peth â mwyafrif y twitteratis tsampion? Ai difynadd a blinedig oeddwn i? Ddylwn i fod wedi sbïo ar Sherlock yn lle? Profiad felly oedd dilyn Byw Celwydd heno, sy'n ôl gyda mwy o bitsio a rhwydweithio o'r Bae fythol heulog.

Dychwelodd Angharad Wynne o'i gwyliau Americanaidd i hawlio'i sedd yn swyddfa Newyddion Cymru; chwarae mig efo Stephen Kinnock y Cenedlaetholwrs (hefo offer swyddfa gwyrdd rhag ofn nad ydych chi'n DAL i wbod pwy di pwy); bod yn fwy o dân ar groen ei thad-yng-nghyfraith o Brif Weinidog; a thrio'n ofer i gymodi efo'i chymar sy'n fwy sur na'r carton sudd oren o Lidl sy'n dal yn fy ffrij ers cyn Dolig. Mae cynghorydd arbennig y Democratiaid lawn mor gibddall i'r ffaith y byddai'n well gan ei gwr gael "awran" efo PR ddyn yr Unoliaethwyr; a'r unig aelod Sosialaidd druan yn gorfod bodloni ar ymddangos yn ffreutur Ty Crucywel bob hyn a hyn. Bwriad cwmni o'r Almaen i godi atomfa niwclear newydd ym Mhenfro oedd Testun Gwleidyddol yr wythnos, a Bethan Dwyfor yn serenu fel Thatcher y Swyddfa Gymreig yn ceisio creu pwysau ar Meirion Llywelyn i sicrhau bod llywodraeth Cymru yn cowtowio i lywodraeth San Steffan. Yr elfennau hynny oedd yn gafael fwyaf yno i, ond yn anffodus, elfennau eilaidd i'r straeon mwy sebonllyd yn seiliedig ar Angharad a'i theulu. A dyna'r drwg. Does gen i ddim taten o fynadd nac ots am Angharad a'i theulu na'r nani na Harri na phwy sy' fod i ddarllen stori Rapsgaliwn i'r hogyn bach 'cw.

Dywedodd Sioned Williams, adolygydd rheolaidd Dewi Llwyd ar Fore Sul, fod hon yn un o gyfresi gorau S4C. Tagais ar fy mhaned. Buaswn i'n bersonol yn rhoi Alys, cyfres 1af 35 Diwrnod, Con Passionate a Tair Chwaer ymhell bell o flaen Borgen-lite y Bae. O leia' mae'r twitteratis dal 'di mopio.

Efallai mai'r golygfeydd braf o'r Senedd-dy yn llygad yr haul, y caffi bars swanc, y cymeriadau trwsiadus a'r Audis sgleiniog ydi rhan o'r apêl. Teulu CF99 os leiciwch chi. Mae dawn dweud yr awdur yn llifo o enau'r cast. Ac ydw, dw i'n eiddigeddus iawn IAWN o fyngalo Bauhaus y Prif Weinidog. Ai lle felly 'sgin Carwyn tua ochra' Pen-y-bont?

Ond fel ddwedais i, dw i di blino. Y ciando amdani. Ar ôl dileu'r cyswllt-cyfres o'r bocs Sky...

Popular Posts