Taro'r nodyn cywir

O! na, medda' fi pan welais yr hys-bys ar y teledu a’r wasg. Dim eto. Rhaglen gerddoriaeth arall wedi’i chyflwyno gan un o gantoresau ifanc amlyca’r wlad. Ar ôl y siom o weld Ms Gwilym wrthi yn Noson Chis a Meinir lle’r oedd artistiaid heddiw yn canu fersiwn newydd (a gwaeth gan amlaf) o’r clasuron pop Cymraeg, roeddwn i’n barod i gael fy niflasu gan Nodyn. Y tro hwn, yr hyfryd Elin Fflur oedd â’r dasg anodd o roi gwaed newydd i’r fformiwla orgyfarwydd o roi llwyfan i gerddoriaeth ganol-y-ffordd. Ond diawch, mi lwyddodd y flonden o Fôn. Ac mae’n braf cael fy siomi ar yr ochr orau am unwaith.

Meddyliwch am Bandit i rai sy’n rhy hen i werthfawrogi seiniau diweddara’r sin stiwdantaidd. (Moi). Ac roedd gwesteion yr ail raglen yn plesio’n fawr. Tri pherfformiwr a thri lleoliad unigryw, gyda Steve Eaves yn canu o Neuadd Powis Prifysgol Bangor, Lisa Jên Brown a 9Bach yng Nghlwb Criced Bethesda, a Siôn Williams o Dafarn Bessie, Cwm Gwaun. Roedd hi’n braf gweld prif leisydd un o grwpiau’r 90au, Dom, unwaith eto wrth ganu ‘Nos Da Irene’ gyda’i gitâr dros beint. Llwyddodd y camera i ddal yr hen dafarnwraig yn cydganu wrth bwyso ar ei bar, a’r selogion o labrwrs a ffarmwrs lleol yn eu dillad gwaith a’u capiau pêl fâs yn rhoi naws cefn gwlad Ohio i gongol fach o Sir Benfro. Ac mewn cyfweliad addas o fyr gydag Elin Fflur wedyn, dywedodd Siôn Williams fod cwmni Fflach am ryddhau crynoddisg o oreuon ei hen fand…petai ond yn gallu dod o hyd i’r tapiau “masters” i ddechrau! Roedd Lisa Jên yn westai difyr hefyd, ac ar dân dros ein hen ganeuon gwerin “amayzing” ni. Y nod, meddai, oedd rhoi cic yn dîn y traddodiad gyda sŵn drymiau a gitarau trwm yn ogystal â’r delyn. Ac ar ôl clywed fersiwn newydd, hudolus, o’r Eneth Ga’dd ei Gwrthod, dwi hefyd ar dân dros y band hwn. Ac i gloi, ymweliad diddorol â Stiwdio Bryn Derwen fu’n gyrchfan recordio hudolus i artistiaid mor amrywiol â Bryn Fôn a Beth Orton, Swci Boscawen a Kaiser Chiefs ar hyd y blynyddoedd. Ydy, mae ysbryd Pesda Roc mor fyw ag erioed!


Rhaglen hafaidd, hamddenol braf, ar noson hydrefol ar y naw. Bachwch hi cyn inni gael ein boddi gan uchafbwyntiau/ailddarllediadau o Langollen, Dolgellau a’r Vaynol!


Popular Posts