Dros fy sbectol


Wel, mae’n Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon (and Welsh Langwij) wedi cyrraedd yr uchelfannau. Yn ogystal â chael ei enw ym mhapurau tabloids Lloegr, cafodd mensh ar raglenni BBC Breakfast News, CNN a sioe Richard and Judy echnos - a ddangosodd yr erchyllglip ohono’n cyhoeddi enw’r enillydd anghywir yn seremoni Llyfr y Flwyddyn. Bellach, mae cyn-weinidog yr Annibyns wedi llwyddo i bechu’r literati Eingl-Gymreig yn ogystal â charedigion y wasg Gymraeg. Mae embaras ac esboniad yr Academi, trefnwyr y noson, yn ddigri, gan ddweud fod “fformat y garden a ddarllenodd y Gweinidog wedi cael ei ddefnyddio’n llwyddiannus ar saith achlysur blaenorol”. Yr esgus, meddai Rhodri Jin, oedd ei fod wedi anghofio’i sbectols. Stori tudalen flaen Dim Lol Steddfod Caerdydd eleni ’sgwn i?

Wele’r fideo unwaith eto. Mae ’nghalon i’n gwaedu dros Tom Bullough druan...

Popular Posts