Y gantores ga'dd ei gwrthodY Cnapan, Sesiwn Fawr, ’Steddfod a Gŵyl y Gwyniaid. Dyna drefn yr haf i mi. Gorffen helpu lapio gwlân neu’r byrnau mawr, a rhannu llond car neu fws TrawsCrwban i fanteisio ar hwyl a haul yr haf. Ac onid oedd gwyliau’r gorffennol bob amser yn llethol o braf? Wel, i’r cof hiraethus beth bynnag. A nawr, mae’n ymddangos fel pe bai gigwyr heddiw’n yfed cwrw mewn cagŵl. Neu efallai mai fi sy’n mynd yn hen. Wedi’r cwbl, ’toedd un o wyliau cerddorol poblogaidd heddiw ddim yn bodoli bryd hynny!


Ar ôl llaid a llaca’r llynedd, dychwelodd Wakestock ’08 (Avanti) i fyddaru pobl Abersoch a llenwi amserlen yr haf ar S4C. Ac er gwaetha’r tywydd hydrefol, roedd gwên a gwallt Sarra “awyrgylch parti!” Elgan yn goleuo’r sgrîn wrth iddi gyflwyno uchafbwyntiau’r gigs a’r campau tonfyrddio o un o’r gwyliau mwyaf o’i bath yn Ewrop. Roedd y maes yn fwrlwm o weithgareddau, gyda phafiliwn tebyg i’r Brifwyl yn gefndir i stondinau chwaraeon dŵr, ffair a phwll anferthol lle’r oedd syrffwyr a byrddwyr yn neidio tin-dros-ben i’r dŵr. Roedd y perfformwyr Cymraeg wrth eu boddau, gyda Dyl Mei o Genod Droog yn canmol proffesiynoldeb y cyfan a’r ffaith ei bod hi’n braf cael eu trin fel “band go iawn” am unwaith; a chriw Radio Luxembourg yn cael teimlad od ond pleserus o chwarae gig ‘gartref’ o flaen cynulleidfa cwbl newydd a dieithr. Un o’r uchafbwyntiau oedd Derwyddon Dr Gonzo, gyda dau ddawnsiwr mewn siwt fanana a thedi bêr yn ymuno â’r band bywiog hwn. Ond digwyddiadau ymylon oedd y rhain mewn gwirionedd, cyn gwir seren y sioe. Roedd cyhoeddiad Sarra Elgan cyn yr hysbysebion yn ategu hynny: “Ar ôl y toriad, mwy o donfyrddio (worrever) bla bla bla…twpsod mewn siwtie gwlyb yn sythu ym Mae Ceredigion bla bla bla, a DUFFY!!” A chamodd brenhines ifanc y siartiau pop i’r llwyfan gan gyhoeddi ei bod “yn neis bod adra”, cyn chwilio am bobl Nefyn yng nghanol y dorf enfawr. Mewn cyfweliad gyda Sarra Elgan wedyn, dywedodd ei bod wedi mwynhau “carvery yn Nanhoron Arms” yn ystod ei hymweliad prin â’i chynefin. Hiwmor naturiol braf gan ferch â llais anhygoel… ac un a gafodd gam gan wylwyr Waw Ffactor!


Yn eironig ddigon, un o feirniaid (di-glem?) y sioe honno, Owen Powell, oedd cyd-gyflwynydd nerfus Lisa Gwilym o’r Sesiwn Fawr eleni. Er cystal oedd Celt a Gwibdaith Hen Frân, grŵp dawns-gwerin unigryw o Lydaw o’r enw Skilda lwyddodd i greu’r argraff fwyaf o glydwch fy soffa.

Popular Posts