Pethau Arallfydol


23 Ionawr, 1974. Y noson y daeth un o ardaloedd anghysbell Meirionnydd i sylw’r byd. Ac un o’r nosweithiau hiraf erioed yn hanes Llandrillo, yn ôl llefarydd Britain’s Closest Encounters (nos Fercher, Channel Five). A minnau wedi mopio ar The X Files ers talwm, ac yn lled-gyfarwydd â’r llên gwerin gyfoes o Gymru, roeddwn i’n edrych ymlaen at gael mwy o’r hanes o lygad y ffynnon. Ni fyddai’r rhan fwyaf ohonom yn mentro cyfaddef ein bod wedi gweld dynion bach gwyrdd o’r gofod. Ond nid y rhain. O’r ffarmwr Huw Lloyd i’r postfeistr Idris Roberts, siaradodd pawb yn onest am eu profiadau iasol ym mynyddoedd y Berwyn. Roedd hyd yn oed yr heddwas lleol yn sôn am weld pelen werdd amheus yn y nos ddu. Law yn llaw â’r cyfweliadau, ail-grewyd digwyddiadau’r noson gydag actorion mewn hen landrofers, a dangoswyd clip o John Craven ifanc yn darllen yr hanes ar Newsround! Ond roedd cyfranwyr eraill yn taflu dŵr oer ar y cyfan. Iddyn nhw, rhyw lewyrch daear (earthlight) a welwyd yn yr awyr, yn sgîl daeargryn 3.5 ar raddfa Richter. Wfftiwyd yr awgrym lleol mai siwtiau du sinistr o’r Weinyddiaeth Amddiffyn a ddaeth i holi’r trigolion yn fuan wedyn, ac mai seismolegwyr o Gaeredin oeddynt mewn gwirionedd. Ond mae’r cyn-giper Geraint Edwards yn dal i fynnu fel arall. Ac nid ar chwarae bach mae rhywun yn cyfaddef ar deledu Prydain iddo weld UFO dros 30 mlynedd yn ôl… Mae hon yn stori a hanner, ac yn chwip o syniad i adran ddrama S4C. Lle mae’r Mulder a Scully Cymraeg? Er efallai mai calla beidio, ar ol y llanast wnaethon nhw efo SOS Galw Gari Tryfan ar ei newydd wedd Dolig diwethaf...

Nos Sadwrn diwethaf, roedd hi’n bryd dweud ta-ta wrth David Tennant a Doctor Who - tan ’Dolig beth bynnag. Wedi’r holl ddyfalu ynglŷn â phwy fyddai’n diflannu i’r bocs Tardis yn y nen, ni ddigwyddodd hynny yn y diwedd. O leiaf cafodd 9.4 miliwn o wylwyr chwilfrydig eu denu gan yr holl heip. Ac roedd yna ryw deimlad cynnes, braf, o weld holl ffrindiau’r Doc yn uno i achub y Ddaear rhag Davros (a swniai’n iasol o debyg i John Davies Bwlch-llan) a’r Daleks. Ymunodd criw Torchwood â’r antur alaethol hefyd, gyda Gwen (Eve Myles) ac Ianto yn taro’n ôl o berfeddion Canolfan y Mileniwm. Er hynny, rhyw naws drist ar y naw a gafwyd i gloi’r gyfres - gyda Rose ddanheddog (Billie Piper) yn dychwelyd i’r byd cyfochrog, Donna (Catherine Tate) sgrechlyd ’nôl yn swbwrbia, a’r Doc digymar yn ei beiriant amser.

Popular Posts