Accéder au contenu principal

Torcalon

Persawr cogio bach y diweddar Jade


Bu fyw a farw yn llygad y cyhoedd. Y ‘seren’ rhaglenni realaeth a ddaeth yn symbol o’r obsesiwn Prydeinig o fod yn enwog am fod yn enwog. Fore Sul y Mamau, dyma weld bod BBC News a Sky News yn rhoi sylw blaenllaw i farwolaeth Jade Goody. Talodd Gordon Brown deyrnged iddi am fod mor ddewr yn wyneb canser - a’i chanmol am godi proffil yr afiechyd ymhlith merched ifanc na fyddai fel arfer yn ystyried cael eu sgrinio. Mae’r sinig ynof yn amau fod y Prif Weinidog yn ceisio sgorio pwyntiau poblogrwydd. Cyfeiriodd y digrifwr Stephen Fry ati megis Tywysoges Diana dlawd. A gwir y gair, wrth i’r wasg a’r cyfryngau ei throi’n arwres ar ôl dod yn drydydd yn syrcas Big Brother 2002, ac yna’n hen gnawes wedi hylibalŵ ‘hiliol’ Celebrity Big Brother 2007. Yna, ei thrin â pharch unwaith eto yn sgil ei salwch angheuol - gyda’r sylw’n cynyddu wrth iddi ddirywio, a chylchgrawn clecs yn talu £70,000 am luniau priodas ohoni ag un arall o ‘sêr’ amheus byd y selebs. Tra bod un rhan ohonof yn gobeithio y bydd yr holl gyhoeddusrwydd yn creu sicrwydd ariannol i’w dau fab bach, mae’r sinig eto’n rhagweld y bydd ambell un yn manteisio’n ariannol ar eu cysylltiadau â Lêdi Di yr unfed ganrif ar hugain.

Cafodd unrhyw gwlwm Celtaidd cyfeillgar ei datod yn rhacs nos Sadwrn diwethaf wrth i’r Gwyddelod gipio’r Grand Slam am y tro cyntaf ers 61 mlynedd. Ac roeddwn i yno, yn eistedd ar flaen fy sedd ym mhair gwyllt y Mileniwm. A chan nad oes modd gweld pob manylyn lleiaf yn y fan a’r lle, dyma wylio rhaglen ola’r tymor Scrum V rhyngwladol gyda Jason Mohammad a’i westeion – Robert Jones, Gareth Edwards (yn cael seibiant o daclo’r gwrthwynebwyr yn hysbysebion doniol S4C), Jonathan Davies fel petai wedi hen flino ar y tymor, a ffefryn y ffans, y Kiwi a’r cyn-Walch, Justin Marshall. Roedd pawb yn cytuno fod Iwerddon yn enillwyr haeddiannol, a Stephen Jones yn llygad ei le wrth ddweud fod Cymru’n chwarae’n dda “mewn patshis” yn unig. Dim ond gobeithio fod Gatland wedi dysgu’i wers, ac y bydd yn pwyllo cyn agor ei geg i sbarduno’r gwrthwynebwyr y tro nesaf.
Aeth pethau’n flêr iawn ym Mryncelyn ar ôl i bethau mawr gael eu dweud yn y bennod olaf o Teulu. Ar ôl i Eirlys druan gael ei gwrthod gan Dr John, ac yntau’n gwrthod Margaret Morgan wedyn, fe aeth hi’n gybolfa o gamddealltwriaeth a arweiniodd at ddamwain car "difrifol" rhwng Hywel a’i dad-nad-yw’n-dad-iddo-mewn-gwirionedd. Penderfynodd Llŷr ddyweddïo â’i chwaer-yng-nghyfraith Catrin er mwyn etifeddu cartre’r teulu, a chafodd Llinos glec o glywed fod Danny wedi betio dros ailgynnau tân ar hen aelwyd Pen Cei. Cymhleth? Pah. Arhoswch hyd nes y drydedd gyfres…

Posts les plus consultés de ce blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …