Yo! Owain
Gyda chyfresi gorwych Mad Men a Damages wedi mynd i’w gwelyau am y tro, rhaid chwilio’n rhywle arall am fy ffics wythnosol o Americana. Dwi wedi gorfod rhoi’r ffidil yn y to gyda Brothers & Sisters (sori, Matthew Rhys!) gan fod manion fel wyneb plastig Rob Lowe, corff styllen Calista Flockhart a gormod o gwtsho siwgwrllyd yn mynd dan fy nghroen ac yn difetha'r mwynhad o'r rhaglen.

Felly, dyma’r Mentalist yn dod i’r adwy – cyfres dditectif (arall?! meddech chi) hefo tro bach ei chynffon. Cyfres am dditectif o’r enw Patrick Jane (Simon Baker o Awstralia) sy’n arwain criw California Bureau of Investigation, ac sydd fel arfer yn gwneud y gorau o’i lleoliadau heulog braf a’i chymeriadau delach na del. Yr hyn sy’n unigryw am Jane yw ei sgiliau seicig, a’i allu arbennig i ddatrys llofruddiaethau trwy synhwyro a threiddio i feddyliau’r drwgweithredwyr. Ychwanegwch y seidcic sgeptig, Grace Van Pelt, a dau dditectif sy’n dipyn o glown, ac fe gewch chi awran digon difyr. Mae'n llwyddiant mawr yn America, ac yn denu 14 miliwn o wylwyr wrth iddi dynnu tua'i therfyn yno - mwy na chynulleidfaoedd dramau mawrion fel 24 a CSI: New York. Ac i goroni’r cyfan, mae ’na actor o Gas-gwent yn aelod blaenllaw o’r cast – Owain Yeoman, cwlffyn o foi gyda gên fwy sgwâr nag un Jamie Roberts, Gleision Caerdydd hyd yn oed. A chwarae teg, mae’n amlwg ei fod wedi llwyddo i ddysgu’r Iancs am ei gynefin go iawn yn lle’r “England” felltith…


THE MENTALIST, CHANNEL FIVE, NOS IAU 9PM
Popular Posts