Y Cleddyf - beth yw'r pwynt?!“Mae stori dda yn hanfodol ym mhob maes a dyma yw sail rhaglenni’r hydref. Mae ’na arlwy gref a digon o amrywiaeth, gyda’r pwyslais ar gynnig cyfresi diffiniol ac adloniannol yn ystod yr oriau brig - ffenestr siop y Sianel.”

Dyna froliant Rhian Gibson, Cyfarwyddwr Comisiynu S4/C, mewn datganiad sy'n darllen fel cyfieithiad. Pwy goblyn sy'n dweud "adloniannol" beth bynnag?

A beth goblyn ydi diben Y Cleddyf gyda John Ogwen? Neithiwr, cefais gip sydyn arni i weld John Ogwen yn traethu mewn rhyw gae heb sylweddoli fod yna rhyw ddynion mewn gwisg ffansi yn chwarae sowldiwrs y tu ôl iddo; rent’n’experts fel Hywel Teifi a Dr Sioned yn ein diflasu eto fyth am y Mabinogi a’r Chwedl Arthuraidd; Ioan Gruffudd yn eistedd wrth bwll nofio yn Hollywood Hills wrth drio’i orau glas i beidio ag ymddangos mor smyg ac iach o frown fel cneuen wrth drafod ei rol actio anghofiedig fel Lancelot; John Ogwen yn sefyll mewn rhyw gae gwahanol efo marchogwrs mewn gwisg ffansi bla bla bla…

Teitl gachu sy’n ceisio efelychu’r arferiad Saesneg o gynnwys Griff Reez-Jones/ Stephen Fry/Piers Morgan; a chyfres gachlyd. Pwy mewn difrif calon ’sgin ddiddordeb mewn hanes rhyw gyllell boced beth bynnag? Beth nesaf? Y Rhaw gyda Iolo Williams? Y Bladur gyda Dai Jones? Y Wardrob gyda Nia Parry?

Diolch byth fod gen i gopi o’r nofel A Quiet Belief in Angels gan R J Ellory wrth law.
DYNA be’ di stori dda, Ms Gibson.

Popular Posts