Tywysog a doniau Lloegr

Ar ôl gwneud smonach go iawn o bethau gyda Framed, mae cyfryngis Llundain am fentro dros Bont Hafren cyn hir i ffilmio drama 90 munud o’r enw Royal Wedding gan Abi Morgan gyfer BBC Two. Drama sy’n canolbwyntio ar deulu Caddock mewn pentref sy’n dod ynghyd i ddathlu priodas Carlo a Di yn ystod haf 1981, yn nyddiau cynnar, hunllefus, Thatcheriaeth. Swnio’n dda. Beth sydd ddim cweit mor dda yw’r actorion arfaethedig. Jodie Whittaker, Darren Boyd, y comediwr Kevin Bishop, Rebekah Staton… Saeson glân gloyw. Ddim byd yn erbyn Saeson wrth gwrs (ahem) ond beth ddiawl ddigwyddodd i actorion dawnus Cymru? Yr unig ‘frodor’ wela i yw Alun Raglan (Belonging).
Fel y Prins, mae'r thespians o Loegr yn cael eu cludo dros Glawdd Offa i ddangos i amaturiaid fan hyn sut mae'i gwneud hi go iawn.

Popular Posts