O'r stafell fyw i Sweden


Rydyn ni i gyd yn hoffi dianc drwy’n teledu. Yn bachu ar y cyfle i eistedd a gadael i’r bocs bach yng nghornel yr ystafell ein tywys i fyd arall am ryw awran. I fyd y ddrama yr af i’n bersonol, ac yn ddiweddar i fyd Wallander ar BBC Four dros y 13 wythnos diwethaf. Na, nid fersiwn Seisnig Syr Ken Branagh ond y gwreiddiol o Sweden gyda Krister Henriksson yn chwarae rhan y ditectif prudd ond praff. Ac o’r diwedd, cefais gyfle i ddal i fyny efo diweddglo dramatig Caerdydd cyn iddi ddiflannu o archif S4/Clic. A son am ddiweddglo. Mae bywyd y brifddinas wedi hen golli sglein i’r trendis ifanc, wrth i’r bennod olaf orffen gydag angladd, ymweliad â sbytu meddwl, llanc yn llosgi tŷ ei gariad i’r llawr, a llabwst yn bygwth mam a’i phlentyn gyda gwn. Actio da, heb os, ond o! am bwll dudew o ddiweddglo. Roedd hi fel petai’r sgriptwyr am bentyrru dinistr a dioddefaint ar y cymeriadau o ran sbeit i’r ffyddloniaid oedd am weld pethau’n dod i drefn yn dwt a hapus. Diawled.

Dihangfa arall i lawer yw’r myrdd o gyfresi teledu sy’n sbecian trwy dyllau bach y clo - mae mam yn hoff o droi at sianel ‘Home’ (sianel 246 ar Sky) pan nad oes affliw o ddim ar S4C ond rygbi neu bumedddarllediad o Bro o Lanbedinodyn. Yn y nawdegau, roedd rhaglenni ailwampio cartrefi yn wirion o boblogaidd, gyda Carol Smilies y byd yn dangos sut i drawsnewid hen fyngalo blinedig yr olwg o’r 1970au yn Bolton yn rhyw fila foethus Beverly Hillsaidd. A gwae chi os mai Lawrence Llywelyn-Bethma oedd y dylunydd. Erbyn y 2000au, daeth cyfresi fwy soffistigedig fel Grand Designs yn boblogaidd. A rhyw gyfuniad go rhyfedd o 04 Wal a DIY SOS yw Sioe’r Tŷ i bob pwrpas. Yn y gyfres newydd hon, mae Ms Rygbi’r Sianel, Sarra Elgan, yn cyflwyno eitemau amrywiol i bawb ohonom sydd â diddordeb mewn datblygu, prynu a gwerthu, neu jest fusnesu yng nghartrefi pobl eraill. Roeddwn i’n hanner disgwyl gweld Aled Sam yn gorwedd ym maddondy’r tŷ haf yn Llandudoch. Cafwyd eitem am ffermwr o Lanuwchllyn a gododd tŷ ffrâm pren ar ei dir, fel ateb rhad a chyflym o godi tai ar gyfer y Gymru wledig. Yn anffodus, doedd dim son am rif ffôn neu wefan i gael rhagor o gyngor neu gymorth ar hyn. Ac yn y canol, cawsom gynghorion gan ‘Frenhines Sgwrio’ o’r enw Ann ar sut i lanhau hen silff bren, Iwan Llechid yn dangos sut i drwsio tap sy’n gollwng, a Leah Hip neu Sgip Hughes yn gweddnewid a gorchuddio hen gadair ddiflas â siwmperi gwlanog. Pytiau blasus a defnyddiol neu ormod o bwdin? Barnwch chi.

Gair am Gwpan y Byd i gloi. Na, nid i ymhyfrydu yng nghweir Lloegr (er mor ddoniol oedd honno, heb son am ymateb Sky News a’r English Broadcasting Corporation). Ar fwletinau chwaraeon Radio Cymru, clywyd Dylan Ebenezer yn cyfeirio at wlad o’r enw’r Ivory Coast ac Arfordir Ifori mewn un prynhawn. Trueni na fyddai wedi troi at lyfr Gwyn Jenkins, neu ofyn i’w dad hyd yn oed, am yr enw cywir – Traeth Ifori. Peth peryg ydi cyfieithu adroddiadau newyddion Saesneg yn slafaidd.

Popular Posts