Eira mân, panig mawr!

Ydy, mae’r adeg honno o’r flwyddyn ar ein gwarthaf eto. Na, nid Dolig. Diawch erioed, mae ’na fis arall tan hynny. Dim ond un peth sy’n boddi’r penawdau newyddion teledu a’r wasg y dyddiau hyn. Yr Obsesiwn Prydeinig. Ie, y Tywydd Mawr. Wel, “mawr” o safbwynt Prydain beth bynnag, wrth i drigolion Sgandinafia, Rwsia ac Alaska chwerthin ar ein pennau am fod yn gymaint o gadi ffans mewn modfedd o eira a rhew sy’n meirioli erbyn hanner dydd. Mwya’r sydyn, mae Chris, Erin a Mari yn galarnadu wrth gyflwyno’r diweddaraf inni, gohebwyr yn heidio i sied raean rhyw Gyngor Sir dlawd ac yn byseddu’r stwff fel petai’n ddarn o aur Clogau, Hywel Griffiths yn sefyll yn smyg yng nghanol tagfeydd Mynydd Caerffili cyn dychwelyd i glydwch HQ Llandaf mewn 4x4 BBC Cymru, a Derek Brockway wedi cyffroi’n lân mewn het a sgarff campus ar dopiau’r Storey Arms. Ac mae gohebwyr Llundain yn pentyrru ansoddeiriau dramatig fel “struggle” a “treacherous” wrth ffilmio rhyw nain mewn Nissan yn troelli ar ei dreif. Ond dyna ddigon o refru gen i. Dwi’n meddwl fod y gohebydd a’r newyddiadurwr dychanol Charlie Brooker yn crynhoi’r cyfan i'r dim.Rwan, sgiwsiwch fi. Dwi isie picied i’r Co-op i brynu galwyn o laeth, tunelli o bapur lle chwech a llond rhewgell o fara i bara tan Dolig…

Popular Posts