Feirm Factor

Na, ’sdim angen gradd mewn Astudiaethau Celtaidd o Goleg y Drindod Dulyn i ddeall y pennawd uchod. Wrth gael sbec ar wefan TG4, y sianel deledu Wyddeleg, dyma weld bod trydedd gyfres o sioe realiti’r buarth newydd gychwyn - ac mae’r fformat a’r logo a'r gerddoriaeth yn debyg iawn i fersiwn Cwmni Da yr ochr hon i Fôr Iwerddon. Diawch, mae’r gyflwynwraig hyd yn oed bron mor swanc â’n Daloni ni. Yr unig wahaniaeth amlwg yw mai Land Rover Discovery yn hytrach na phic-yp Siapaneaidd ydi’r wobr i fermeoir gorau’r Ynys Werdd. O, a’r ffaith mai rhaglen ddwyieithog ydi un TG4, gyda thalp go helaeth o’r iaith fain. Dychmygwch y stŵr ar S4C… Ac ydy hyn hefyd yn awgrymu bod y Gymraeg mewn sefyllfa dipyn iachach na'r Wyddeleg fel iaith cefn gwlad?

Feirm Factor Series 1 - Finale from Good Company Productions on Vimeo.

Popular Posts