"Ch" Fawr“Ch” am chwerthin hynny yw. Chwerthin am ben canser. Na, dwi heb feithrin hiwmor ffiaidd, di-chwaeth Frankie Boyle. Ond mae yna gyfres gomedi newydd o America sy’n gofyn inni chwerthin a chrio gyda Cathy Jamison (Laura Linney, seren Mystic River a Tales of a City), athrawes ysgol uwchradd o Minneapolis sy’n clywed bod ganddi’r clefyd marwol hwn. Er hynny, mae’n penderfynu cadw’r newyddion iddi’i hun am y tro - ac mae’r diagnosis ysgytwol yn ei sbarduno i fyw bywyd i’r eithaf. Mae’n gwrthod derbyn unrhyw driniaeth ac yn pw-pwio gwahoddiadau i ymuno â grwpiau cymorth. Mae’n archebu pwll nofio enfawr i’r ardd gefn, yn dangos i’w mab a’i gwr anffyddlon pwy di’r bos, ac yn benderfynol o newid bywydau ei brawd digartref a’i myfyrwyr di-gyfeiriad er gwell. Mae'r hiwmor du yn debyg i Nurse Jackie, am nyrs niwrotig sy'n llyncu pils a snwffian powdwr gwyn er mwyn ymdopi drwy'i diwrnod gwaith mewn ysbyty ym Manhattan a'i bywyd personol cymhleth. Nid Holby Shitty mohoni. Gwyliwch da chi - da chi'n sicr o gael eich synnu, chwerthin a chochi at eich clustiau a mwynhau!
The Big C More4, nos Iau 11.00
Nurse Jackie BBC2, nos Sadwrn 10.45-ish

Popular Posts