Hei! Mrs DJ

Lwc owt. Gair i gall. Os ydych chi’n pechu’n hawdd ac ofn tagu ar eich lobsgóws i swper, peidiwch â gwrando ar Radio Cymru rhwng 6.30 ac 8 yr hwyr. Mae Meistres y Mwyseiriau a Brenhines y Tafod Brwnt yn ei hôl. Ydy, mae Eleri Siôn wedi ymuno â’r rhengoedd sy’n cadw sedd nosweithiol Geraint Lloyd yn gynnes am y tro.

Eleri Sion yn nyddiau 'Dallasty' gyda Rosalind a Myrddin

Ar ôl cael ei beirniadu am safon ei hiaith/arddull/gweddustra ar raglen foreol Daf Du, a chael ei disodli gan CPJ, mae Leri’n ôl. Mae hi eisoes yn hen law ar lywio Camp Lawn ar ei phen ei hun ar b’nawn Sadwrn (’sgwn i beth fyddai ymateb Andy Gray i hynna?!) ar ôl i Dylan Ebenezer drosglwyddo i dîm Sgorio, ac yn giamstar ar drafod pêl-droed yn ogystal â’i chariad cyntaf amlwg, rygbi. Efallai mai i’w chymar, cyn-chwaraewr Aston Villa a Dinas Caerdydd, y mae’r diolch am hynny. Dy’n ni’n clywed hen ddigon o’i hanes beth bynnag, wrth i’r gyflwynwraig dreulio cyfran o’r rhaglen yn sôn am droeon trwstan “Dave”. Ta waeth, mae hi bellach wedi ennill ei phlwyf gyda’r nos - yn groes i ’nisgwyliadau personol i o leiaf. Does dim dwywaith fod Ms Siôn wedi’i mentro hi braidd yn y gorffennol, yn enwedig wrth gyflwyno o lwyfan yr Urdd. Ac roedd ei synnwyr digrifwch yn ormod i rai amser brecwast, wrth iddi wneud ensyniadau am ryw John a Doreen o Walchmai neu fynd benben â Daf wrth geisio dweud y jôcs mwyaf/lleiaf doniol, gan ddibynnu ar eich chwaeth.

Ond gyda’r nos, mae ganddi fwy o ryddid i ddweud ei dweud a chael getawê efo’i gwesteion. Un enghraifft ddiweddar yw’r sgwrs swreal a gafodd gyda chymeriad ecsentrig â’i llond tŷ o gathod a siaradai iaith arbennig ‘miaw miaw’. Ydy, mae bywyd go iawn yn wirionach na’r byd dychmygol weithiau. O gapten tîm tynnu rhaff i reslwyr ac arweinwyr corau, mae’n gallu tynnu’r siaradwr mwyaf swil o’i gragen yn fyw ar radio cenedlaethol.

Ffactor arall o’i phlaid yw nad oes rhaid i ni ddioddef canu gwlad pruddglwyfus amser swper mwyach. Ac mae hi’n fwy o gymeriad na’r DJs canol-y-ffordd eraill a gymerodd yr awenau dros dro, o Terwyn Davies i ‘Marci-Jî’. Ond ow! Marc Griffiths a’i recordiau Wil Tân sy’ mlaen yr wythnos hon. Ai slot gwadd ydi hwn i fod? A fydd Mr Bois y Loris yn parhau yn y prynhawniau, ers i Jonsi adael dan gwmwl hydref diwethaf? Beth bynnag ddaw, mae’n amlwg nad yw ffans Eifion Pennant Jones wedi gadael yn llu – yn wir, mae Radio Cymru wedi llwyddo i ddenu 20,000 yn fwy o wrandawyr o gymharu â’r un adeg y llynedd yn ôl ffigyrau ymchwil diweddaraf RAJAR i gynulleidfaoedd radio gwledydd Prydain.

Cyn cloi, croeso’n ôl i’r hen ddyn blin gwreiddiol a’i lwy bren anferthol yn Wythnos Gwilym Owen ddydd Llun diwethaf a’i gyfweliad gyda Monwysyn blin arall, John Walter Jones, a gyfaddefodd iddo “gymryd y gwyllt” yn ystod ei ddyddiau tanllyd olaf ar ddec $$4/Cheque.

Popular Posts