Ar ôl 4... ewch!Os ydach chi dan y felan Olympaidd, na phoener. Mewn llai na phythefnos, bydd y Gemau Paralympaidd yn taro'n sgriniau - ond nid y BBC. Sy'n golygu dim blydi Garry Lineker a'i Team England na'r Matt Baker 'na, cyflwynydd mor ddigymeriad â Chwm-brân. Croeso anferthol, ar y llaw arall, i Clare Balding o'r Beeb, gwir seren Llundain 2012 i lawer, sy'n ffeirio'r pwll nofio am soffa prif raglen Baralympaidd Channel 4 ar y cyd a'r chwaraewr pel-fasged cadair olwyn, Ade Adepitan. Jon Snow, Mr Newyddion y sianel honno fydd yn llywio'r seremoniau agoriadol a chloi (heb lolian di-glem Trevor Nelson nac ymddangosiadau erchyll gan Paul McCartney na George "plygio fy sengl newydd" Michael, gyda lwc) ac Iwan Thomas yn ymuno a sylwebwyr chwaraeon cyfarwydd eraill fel Jonathan Edwards a Sonja McLaughlan, yn ogystal ag enwau newydd fel Liam Holt, capten tim pel-fasged cadair olwyn Cardiff Celts.
 
Tydi'r Bib ddim ar ei cholled yn llwyr chwaith, gan mai Radio 5 Live sydd wedi ennill yr hawliau darlledu byw dwy awr y dydd ar y weiarles, yng nghwmni'r Fonesig Tanni Grey-Thompson. Gobeithio y bydd Radio Cymru yn anfon digon o ohebwyr Cymraeg yno hefyd.
  
Amdani!

 
 
Paralympic Games Opening Ceremony / Channel 4 / 8.00-11.25pm
 

Popular Posts