Clecs y Cwm

RIP Anti Marian. "Heddwch i'w hwch" ys dywed cydweithiwr sinigaidd. Wedi dau gyfnod yng Nghwmderi - y tro cyntaf yn 1974 fel mam Reg, Wayne a Sabrina Harries, les enfants terribles gwreiddiol, ac yna'n fodryb fusneslyd i Denz a phen bandit Penrhewl a Siop y Pentref 0 2004 ymlaen -mae'r actores Buddug Williams wedi penderfynu rhoi'r gorau iddi. Ro'n i wedi amau fod na rhywbeth ar droed yn ystod ei hwythnos olaf ar y sgrin, wrth iddi gael mwy o leins na chafodd ers cantoedd o'i chadair parker knoll. Nid dyma'r tro cyntaf iddi gicio'r bwcad chwaith. Dwy flynedd yn ol, cawsom un o'r straeon mwya swreal X Files-aidd yn hanes y gyfres, wrth i Angela'r Nyrs Niwrotig ddatgan ei bod wedi marw'n dawel yn y gwely cyn cael atgyfodiad Lasarws erbyn i'r paramedics gyrraedd. Er cryn ddifyrrwch i'r twitteratis ar y pryd...A rwan, mae yna fwlch enfawr o ran cymeriad hel clecs a hen drwyn Pobol y Cwm. All neb fyth lenwi sgidia'r hen Fagi Post (Harriet Lewis, un o eiconau teledu Cymraeg) a'i "gowt" a'i "jiw-jiws". Megan ydi un o'r trigolion hynaf heddiw, am wn i. Pob parch i Lis Miles fel actores, ond y cwbl mae'r cymeriad llwyd honno'n cael ei wneud ydi haslo Sion White y lleidr-bregethwr lleyg, a didoli hen geriach a blwmars yn siop elusen Apel Maenan (un o'r enwau mwyaf randym a glywais erioed. Ai brodor o Ddyffryn Conwy ydi Megan i fod?).

Mae Dol (Lynn Hunter) wedi glanio fel corwynt bei-ling o Bonty, i boeni ei merch Debbie a lapswchan slochian seidar efo Capten Birdseye. Ar ol dechrau mwynhau'i pherfformiadau comig, dw i'n dechrau laru ar Mrs OTT erbyn hyn.

Na, efallai mai Eileen ydi etifedd naturiol Magi Post/Anti Marian heddiw. Wedi hawlio'i lle tu ol i gowntar ei siop (sy'n dal yn cael ei galw'n Siop Sioned am ryw reswm) mae Eileen bellach yn dod drosodd fel tipyn o 'battleaxe' sy'n cymryd dim lol gan neb. Mae'n farn ar Jim druan, yn gwybod am salwch smalio Angela ac yn sbio'n ddu ar Ed ei darpar fab-yng-nghyfraith a gwaed ar ei ddwylo. 

Ac mae Sara Cracroft yn ei helfen! Don't mess with me gwd gyrl, ys dywed isdeitlau gorfodol S4C y dyddiau hyn.


Popular Posts