Capten Birdseye
Bob  hyn a hyn, mae 'na gymeriad ym Myd Sebon sy’n gwneud i rywun ochneidio mewn diflastod a diffodd y set deledu. Yn peri i rywun amau pa mor rhad oedden nhw i ddechrau yng nghyfeirlyfr Actors R Us cyn cael contract 6 mis gan y cynhyrchwyr. Yn achos Pobol y Cwm, dw i’n dal i ryfeddu bod Megan yno o hyd. Achubwraig fawr Bethania, entrepreneur siop elusen, pigyn parhaus yng nghlust Siôn White, Piwritan mewn pentre llawn llofruddion, nyrsus sy’n ffugio salwch angheuol i godi arian at sbri Americanaidd, godinebwrs, hogyn arddegol sy’n chwara efo gynnau, a Dol. Bechod na roith Anita lwyaid o strycni yn y te sinsir ma' Megan mor hoff ohono.


Un arall, mwy diweddar ydi Sam, tad Colin. Yn nhraddodiad gorau’r operâu sebon, daeth hwn ddi-sôn-amdano o nunlle i’r Cwm mwya’r sydyn, yn ôl i fywyd perthynas sydd yno eisoes. Gweler hefyd Tyler a Dani. Sam yr hen longwr, oedd unwaith yn atgas i Colin druan, ond bellach yn mynd am beint a thripia' sgota efo’i fab hoffus. Sam sy’n byw efo cyn-wraig ei fab (peidiwch â holi) ac sy’n dipyn o stalwyn aeddfed i rai o ledis Cwmderi. Anita ydi’r diweddara. Druan â Nia Caron. Un o actoresau gorau’r gyfres, yn gorfod mopio efo boi mor brennaidd â ’nesg gwaith i.


Mae pob sioe sebon gwerth i halen angen ei chymeriadau hŷn difyr wrth i’r cyfartaledd oedran ostwng i genhedlaeth blew llygaid ffals, lliw haul potel ac 'apps' bachu hoywon. Ond mae cyfres a arferai fod yn ffrwythlon o ran chwip o actorion a chymeriadau Brynawelon ers talwm – Tush, Parch TL, Bella, Maggie Post – bellach yn llwm uffernol o safbwynt y saithdegol.

Popular Posts