Accéder au contenu principal

Fydd Gobaith CariadYmwadiad - dw i ddim yn gapelwr.  Mi oeddwn i ers talwm, ac yn cael blas mawr ar yr ysgol Sul adra’ yng Ngharmel a’r cymdeithasu hyfryd adeg Diolchgarwch a’r Dolig pan fyddai bron pob teulu’r ardal yn cnesu’r hen feinciau treuliedig. Dw i’m yn siŵr os dw i’n fawr o gredwr mwyach chwaith.  Ac eto, dw i’n ffyddlon iawn i’r cwrdd am naw o’r gloch bob nos Sul yn ddiweddar. Yn edrych ymlaen yn eiddgar at awr o adloniant pur gyda ffrindiau hoff cytûn, tipyn o chwerthin ac ambell foeswers i bigo’r cydwybod. Heb os nac oni bai, mae Parch yn falm i’r enaid. Croeso’n ôl, Myfanwy a’r criw!


Dyma’r drydedd gyfres a’r olaf, meddan nhw. Tybed, Fflur Dafydd? Esgus felly i sawru’r ddrama am blwyfolion brith Llancemlyn (Llanfleiddan, Llanilltud Fawr a’r cylch). Digartrefedd ydi’r thema y tro hwn, wrth i Myfanwy’r Bugail Stryd gyfarfod â chradur barfog sy’n byw mewn bocsys (Ryland Teifi). Mae rhyw ymdeimlad o ddiffyg gwreiddiau yn llifo drwyddi draw, rhwng Eirug y trefnwr angladdau (Rhys ap Hywel) sy’n byw ar soffa Terwyn (Huw Davies gynnil o gomig) - cyn-ŵr ei gariad bore oes (canolbwyntiwch, bobol) - yn dilyn tor-perthynas, a’r ferch yn gadael yr aelwyd i ansicrwydd bywyd coleg. Mae Myfanwy hithau’n ddi-eglwys, ac ar ben pob dim, mae perthynas ei thad ac Osanka (yr hyfryd Wanda Opalinska o Wlad Pwyl) ar seiliau go simsan oherwydd y felan ôl-eni.  Trwy Osanka hefyd y cawsom awgrym o hylltra hiliaeth Brecshit yn y bennod gyntaf.


Fy holl gymeriad rheolaidd newydd, y cawsom gip ohoni yn y gyfres ddiwethaf, ydi Sheridan Milton-Morgan (Beth Robert) fel pen bandit yr ymgymerwyr angladdau. Mae ei henw’n crisialu’r cymeriad i’r dim. 

Wrth gwrs, mae’r elfen oruwchnaturiol yma o hyd, wrth i Myfanwy weld ysbrydion ac ambell wyneb o’r gorffennol sy’n dal yn nhir neb rhwng y byd hwn a’r nesaf. Roedd ffans Phylip Hughes wrth eu boddau. Er hynny, dw i wedi clywed ambell un yn dweud nad ydi’r golygfeydd ffantasïol at eu dant nhw, fel y clasur Con Passionate gynt.


Da chi, peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag gwylio a mwynhau un o ddramâu mwyaf gwreiddiol y Sianel os nad unrhyw sianel ar hyn o bryd.  Mae’r cymeriadau’n siarad Cymraeg naturiol nid Cyfieitheg, ac wir, wedi’r holl ymdrybaeddu mewn dramâu noir diweddar, mae’n chwa o awyr iach croesawus dros ben.
Posts les plus consultés de ce blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …