Accéder au contenu principal

Nid Poirot mohoni
Mae ’na Ewrodditectif newydd yn y dre. Un arall o stabl ardderchog Walter Presents yn slot dramâu tramor More4 bob nos Wener am 9 - sianel sy’n well nag arlwy nos Sadwrn BBC Four ar hyn o bryd. Dyna chi ddeud mawr! Un o Fflandrys y tro hwn (Gwlad Belg i chwi’r Brits), Rough Justice, wedi’i gosod yn ninas-borthladd Antwerpen ar arfordir Môr y Gogledd.
Ac fel pob cyfres Politie fodern gwerth ei halen, merch sy’n llywio pethau - merch sydd bron yn ystrydeb o gymeriadau benywaidd eraill y cyfresi noir diweddar, gyda rhyw stamp Sefyll Allan yn perthyn iddi. A dyw’r Comisiynydd Liese Meerhout (Hilde De Baerdemaeker) ddim gwahanol. Nid Ford Focus, tyaid o blant na phriodas dow-dow i hon. Dim ffiars o beryg. Mae’n gyrru o gwmpas mewn hen Ferc lliw mwstard, yn mwynhau refio mewn clybiau lesbiaidd lleol a chwarae’r drymiau yn ei hamser sbâr i gael gwared ar densiynau’r dydd. Heb son am bechu Sofie, unig aelod benywaidd arall o’r tîm, ac ennyn edmygedd Fabien y patholegydd ifanc eiddgar. Yn seiliedig ar nofelau Toni Coppers, mae’n cynnwys achos gwahanol bob wythnos ond hefyd stori drosfwaol o’r gorffennol sy’n plagio Liese - gyda rhywun yn anfon cyfres o e-byst ati am ferch fach a grogodd ei hun ar siglen. Pwy oedd hi a beth yw’r cysylltiad rhyngddi â’n harwres Ffleminaidd?

Mae’n gafael ac yn gymar delfrydol i’n gaeaf hir ni.

 Posts les plus consultés de ce blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …