Accéder au contenu principal

Nôl i Norge
’Swn i ar goll heb Walter Presents. Mae gwasanaeth ar-alw All4/Channel 4 ar waith ers tair blynedd bellach, a bu’n achubiaeth i mi sawl tro gyda’i bocsets o safon pan oedd yr arlwy’n ddiawledig ar deledu daearol. Ac mae’r ffaith fod cynnyrch sylweddol o’r parthau Nordig yn atyniad arall i rywun scandi obsesiynol fel fi. Nid bod pob dim yn taro tant chwaith, fel The Crimson Rivers (Les Rivières Pourpres), cynhyrchiad Ffrengig-Almaenig am bar o dditectifs anghymarus (yn tydyn nhw i gyd?) sydd ymlaen ar nosweithiau Gwener More 4 hyn o bryd.

Ond mae drama ddyfrol arall yn apelio lot mwy. River (8x60’) neu Elven o Gylch yr Arctig – lle mae diflaniad a marwolaeth hogan ar dir neb y fyddin, ger pentref bach ym mhen draw gogleddol rhynllyd ffin Norwy-Rwsia yn esgor ar gyfrinachau yr hoffai’r Awdurdodau eu claddu ymhell dan y twndra. Ac wrth gwrs, mae yna wastad blisman lleol (Thomas Lønnhøiden) sy’n dan ar groen yr Awdurdodau wrth fynnu ymchwilio ar ei liwt ei hun – gyda chymorth y rebel o uwchgapten Mia Holt. Dwy bennod dw i wedi’i gweld hyd yma, ac mae’n eich hudo’n ara’ deg (yn rhy araf i rai efallai) gyda llawer o olygfeydd pontio o frigau coed barugog, rhaeadrau rhewllyd, ffermdai iasol o segur a 4x4 yr heddlu’n nadreddu ar darmac unig. Ac fel pob thriller gwerth ei halen, mae’r locals naill ai’n siarad mewn damhegion neu ddim o gwbl a phob pennaeth mor llwgr â miliwnyddion Brexit sy’n symud eu pres a’u busnesau dramor. A do, dw i wedi’n hudo gan yr awyrgylch a’r seiniau cefndir cnoi-dannedd.

Tusen takk, Walter.

Ond beth am uchafbwyntiau dramatig eraill o Norwy? Er nad ydyn nhw mor niferus â’u cymdogion Danaidd-Swedaidd, maen nhw i’w cael. Mae gen i frith gof o wylio cyfres gyntaf Mammon am ohebydd o’r enw Peter Verås sy’n mentro’i fywyd ar ôl cyhoeddi stori am dwyll ariannol ymhlith rhai o ddynion cyfoethocaf Norwy.  Un arall oedd Acquitted (Frikjent) am Aksel Borgen, chwip o ddyn busnes sy’n dychwelyd o Malaysia i fuddsoddi-ac-achub cwmni solar ym mro ei febyd ger un o fjords mwyaf godidog Norwy - ar ôl gadael ugain mlynedd ynghynt ar ôl cael ei gyhuddo ar gam(?) o lofruddio’i gariad ar y pryd - sy’n digwydd bod yn ferch i Eva Haansteen, perchennog cyfredol y cwmni trwblus. Ac wele llond trol o sgerbydau a hen gynnen y gorffennol yn ffrwydro i’r brig unwaith eto, mewn cyfres afaelgar llawn actorion a golygfeydd gwirion o brydferth.Ond yr un safodd allan i mi oedd cyfres Netflix, Borderliner (Grenseland) a ddisgrifiwyd fel “Line of Duty” Norwy. Ac ydy, mae dau o brif gymeriadau'r gyfres hefyd yn hanu o Acquitted uchod. Nid dim ond yng Nghymru y gallwch chi chwarae gem o "hwn/hon eto!"

Yma, mae’r cawr o dditectif Nikolai Andreassen (Tobias Santelmann) yn dychwelyd yn anfoddog i’w gynefin o Oslo er mwyn ymchwilio i achos o lofruddiaeth - un y mae ei berthnasau ei hun o bosib dan amheuaeth. Cyfres gyffrous sy’n cynnwys gwe o gelwyddau, troeon annisgwyl bron yn anghredadwy wrth i’r prif gymeriad greu mwy o dwll iddo’i hun er mwyn achub ei deulu. Ac mae’r golygfeydd bendigedig o harbwr modern trawiadol y brifddinas yn dwyn i gof fy ngwyliau bach i yno gwanwyn diwethaf. Sdim son am ail gyfres eto, ond dw i’n dal i fyw mewn gobaith. 

Tân dani TV2!Posts les plus consultés de ce blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …