Skip to main content

Mwy na Volvos ac IKEA


Calzaghe a'i gymar dawnsio, Kristina Rihanoff

Mae tymor y sothach teledu ar ein gwarthaf. Mae gornest garioci flynyddol ITV wedi cychwyn, ac yn sicr o lenwi tudalennau’r tabloids tan y Nadolig. Mae’r cyfryngau Cymreig wedi mopio fod Joe Calzaghe yn ffansio’i hun fel tipyn o Fred Astaire wrth gystadlu yn erbyn cyn-gricedwr, actores hysbyseb grefi ar y teledu, ac actor Eastenders c.2001, ar sioe ddawnsio Bruce Forsyth ar y BBC. Ac mae S4C yn bygwth dilyn y llif trwy gyflwyno Fferm Ffactor, gyda Dai ‘Cowell’ Llanilar a Daloni ‘Minogue’ Metcalfe wrth y llyw. Dwi’n gweddïo ac yn gobeithio i’r nefoedd nad yw hi cynddrwg â’i theitl erchyll.

O leiaf mae ambell berl yng nghanol y moch o hyd. Fel y soniais eisoes, mae’r peiriant Sky+ acw wedi gwegian dan bwysau cyfres Americanaidd orwych The Wire dros yr haf. Ar ôl cael blas ar y tair cyfres gyntaf, mae’r bedwaredd, sydd wedi’i gosod mewn ysgol uwchradd yn ardal ddifreintiedig West Baltimore, yn aros amdanaf. Yn y cyfamser, mae BBC2 newydd ddechrau darlledu’r bumed gyfres - a’r olaf - sy’n canolbwyntio ar swyddfeydd papur newydd The Baltimore Sun. Gyda 23 o benodau i’w gwylio eto, o leiaf bydd ’na ddewis amgenach i sothach y tair sianel arall am sbel.


Ffefryn mawr arall ar hyn o bryd, yw’r gyfres dditectif Wallander o Sweden (nosweithiau Llun am 9pm, Yellow Bird Productions ar gyfer BBC Four) wedi’i seilio ar lyfrau poblogaidd Henning Mankell. Efallai’ch bod yn fwy cyfarwydd â fersiwn Syr Kenneth Branagh a gafodd glod a bri a BAFTA fel ‘cyfres ddrama orau’ 2009. Er gwaetha’r perfformiadau caboledig a’r gwaith camera graenus, roedd hi’n llawn paradocsau rhyfedd. Ar un llaw, roedd hi fel petai’n sgrechian ‘Sweden!’ gyda golygfeydd hir o’r Wallander llwydaidd yn gyrru Volvo XC70 sgleiniog i’w orsaf heddlu IKEAidd yn nhref Ystad; ac ar y llaw arall, yn llawn cymeriadau ag acenion Eton i blesio’r gwylwyr Ewrosgeptig. Mae’r fersiwn wreiddiol o Sweden yn well o lawer, yn enwedig portread Krister Henriksson o Kurt Wallander ag ôl gwynt main y Baltig ar ei wyneb. Ac fel pob ditectif teledu gwerth ei halen, mae ganddo lond berfa o broblemau personol - tor-priodas, diabetes, y botel wisgi a diffyg cyfathrebu’n iawn â’i ferch Linda, sydd hefyd yn aelod o’r heddlu. Roedd pennod wythnos diwethaf yn hynod o gyfoes, gyda cheiswyr lloches o Irac yn gelain yng nghefn lori wrth gael eu dal yng nghanol masnach gyffuriau draws-Ewropeaidd. Ond toedd hi byth yn feichus, gyda dôs o dynerwch a chariad gwirioneddol i leddfu’r felan Lychlynnaidd.

Fantastisk!

Ola Rapace (Stefan Lindman), Krister Henriksson (Wallander), Johanna Sällström (Linda Wallander)
Un troednodyn trist. Cyflawnodd yr actores Johanna Sällström hunanladdiad ym 2007, a hithau dim ond yn 32 oed.

Popular posts from this blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …