Ff****d!?!


Sdicia at 'Torchwood', Eve fach

Nos Lun Gŵyl Banc ein-jôc-o-haf, fe wnes i wastraffu chwarter awr llwyr o 'mywyd. Gallai pethau fod lot gwaeth. 'Swn i wedi gallu gwastraffu 90 munud o’m heinioes. Achos roedd chwarter awr o’r gachbeth Framed (BBC1) gydag Eve Myles a Trevor Eve yn ddigon i’w stumogi. Yn ôl broliant y Bîb, addasiad o lyfr poblogaidd i blant gan Frank Cottrell Boyce (na, dwi fawr callach chwaith) oedd y ddrama deuluol hon - am lwythi o drysorau National Gallery Llundain yn cael eu storio’n saff yng nghrombil hen chwarel segur yn Eryri (fel digwyddodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd) ac ymgais hogyn hoffus o’r enw Dylan i gadw gorsaf betrol y teulu ar agor ym mhentref Manod. Syniad da… ar bapur o leiaf. Ar y sgrin, roedd hon fel Carry on Up the Valleys - heb y laffs. Ac mae’n debyg fod rhyw ben bach o gyfarwyddwr/cynhyrchydd o Lundain wedi drysu rhwng Blaenau Gwent a Blaenau Ffestiniog wrth ddewis llond ceudwll o hwntws fel Eve Myles, Robert Pugh, Margaret John a Gwyneth Petty i actio gogs - a’r rheiny’n ecsentrig (h.y. od a thwp) ar y naw, a dim ond yn siarad Cymraeg fel iaith-gudd yng ngwydd Saeson. A chyda “jôcs” am ddefaid i goroni’r cwbl, roedd hon yn rhoi peltan go hegar a dos o realiti i unrhyw un a gredai fod dramâu’r rhwydwaith o Gymru wedi cymryd camau breision ers dyddiau du, ystrydebol, yr 80au a’r 90au, er gwaethaf rwtsh hunanfodlon Russell T Dafisiaid a Julie Gardners y byd.

Beth nesaf? District Nurse – The Next Generation neu Dai Hard neu Tiger Bay II? A’m gwaredo...


Popular Posts