Dychwelyd i Dallas

Tyrchwch eich hetiau Stetson a’ch shoulder pads o’r atig, a chwiliwch am yr hen fyg ‘I Shot JR’. Ydy, mae’r Ewings yn ôl. Deunaw mlynedd ers i’r gyfres wreiddiol fynd i’r fynwent operâu sebon yn y nen, mae sianel deledu TNT yn bwriadu canolbwyntio ar y genhedlaeth nesaf, sef John Ross (mab JR a Sue Ellen) a Christopher (hogyn mabwysiedig Bobby a Pam) - gydag ymddangosiadau cameo arbennig gan yr hen stejars Larry Hagman (sydd wedi heneiddio’n drybeilig), Linda Gray (sy’n edrych yn fythol ifanc a ffantastig yn 69 oed) a Patrick Duffy a’i Mercedes SL bach coch-heb-do gobeithio!

Pan roedd stori saethu JR ar ei anterth ym 1980, roedd saga’r teulu o farwniaid olew cyfoethog o Texas yn denu 360 miliwn o wylwyr byd-eang – cyn iddynt golli diddordeb ac amynedd ar ôl i Bobby ddod yn ôl o farw’n fyw yn y gawod ym 1986 ar ôl cael i’w chwaer-yng-nghyfraith yrru drosto a’i ladd flwyddyn ynghynt.

Er bod y syniad yn ddiddorol ac yn denu ton gynnes braf o hiraeth am nosweithiau Mercher ar BBC1 ’sdalwm, does dim sicrwydd y bydd yn llwyddiant. Hyd yma, mae’r ailbobiad diweddar o gyfresi Americanaidd o’r 70au a’r 80au fel Knight Rider, Bionic Woman, a 90210 mor boblogaidd â dramâu llwyfan Meic Povey ar y funud.

Ond bid a fo am hynny, mae’n esgus perffaith i glywed yr arwyddgan a’r teitl agoriadol eiconig unwaith eto… gyda’n gilydd rŵan - Dy-dy-dyyyy-dy-dy-dydydydy…

Gyda llaw, pa mor ciwt ydy Charlene Tilton??

Popular Posts