Siarad rwtsh


Cyn cychwyn rhaglen arbennig Stiwdio gyda Kate Crockett wythnos diwethaf, a oedd yn canolbwyntio ar fywyd a gyrfa Dave 'Datblygu' R Edwards, cawsom air o rybudd gan gyflwynydd Radio Cymru: "...mae'r rhaglen hon yn cynnwys delweddau ac iaith gref.."

"Delweddau"? Ar y blydi weiarles? A'n helpo...

Hyn gan orsaf radio a roddodd berlau ieithyddol inni'n ddiweddar, fel "delifro" (gohebydd gwleidyddol), "colli lot o dew" (gohebydd bocsio yn trio cyfieithu "fat" am fraster y corff) a "gweithwyr sgiliedig" (gohebydd y Post Cyntaf).

A toedd Leri a Daf ddim yno ar y pryd!!

Does ryfedd 'mod i'n ffafrio Five Live y dyddie hyn.Popular Posts