Pigion Sky+

Malcolm Ff*cin Tucker a'r criw

Berlin
BBC2, 8pm nos Sadwrn

Fersiwn Matt Frei, gohebydd newyddion y BBC, o hanes cyffrous, cythryblus a chwerw prifddinas ei famwlad – sydd wedi gweld newidiadau mawr o Oes Prwsia yn y ddeunawfed ganrif i flynyddoedd Hitler ac yna’r Rhyfel Oer.


The Thick of It
BBC2, 10.30pm nos Sadwrn

Be haru BBC2, yn neilltuo rhai o gyfresi gorau’r sianel i slot marwaidd nos Sadwrn? Diolch i’r drefn am beiriant recordio. Cipolwg deifiol o ddoniol ar sbinddoctoriaid San Steffan, yn seiliedig ar gymeriadau aflednais (am wn i!) Mandelsson a Campbell. Mae Nicola Murray (Rebecca Front), Gweinidog newydd adran DoSAC (Yr Adran Materion Cymdeithasol a Dinasyddiaeth) yn ceisio’i gorau glas i redeg y sioe er gwaethaf tîm anobeithiol wrth gefn a rhefru a rhuo rheolaidd Malcolm Tucker (Peter Capaldi), Cyfarwyddwr Cyfathrebu’r Blaid, sy’n rhegi dros yr Alban. Yes Minister ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Ff*cin gwych.

True Blood
Channel 4, 10pm nos Fercher
Drama gomedi-dywyll mwyaf gwaedlyd a rhywiol y sgrin fach ar hyn o bryd.

Gavin and Stacey
BBC1, 9pm nos Iau

Mae allforyn teledu Saesneg mwyaf Cymru ers, ym, Ivor the Engine, yn ôl! Ar ôl dechrau digon tawel ar BBC Three, dyrchafiad i borfeydd brasach BBC Two ac uchelfannau poblogaidd BBC One, mae’r gyfres am deulu a ffrindiau ecsentrig y cwpl o Ynys y Barri a Billericey, Essex, yn dod i ben am byth… ar wahân i ambell bennod arbennig bob Dolig, decini. Tidy!

Blodau
S4C, 9pm nos Sul
Nid un o ddramâu newydd gorau S4C o bell ffordd, ond mae’n berffaith ar gyfer nos Sul. Hamddenol braf, er yn dueddol o dindroi braidd gyda stori Cat a Paul. Mae Llandudno yn edrych yn fendigedig (hysb-bys gwych i’r Bwrdd Croeso, heb y tagfeydd difrifol arferol na’r byseidiau o bl-rins-brigêd Swydd Gaerhirfryn na chavs Merswy-a-Manceinion yn llygru’r prom), ac yn siŵr o’ch suo i gysgu cyn diwrnod gwaetha’r wythnos waith newydd

I’m a Celebrity get me out of Strictly Fferm Ffactor
BBC/ITV/S4C
Calliwch!

Popular Posts