Daw'r dydd y bydd mawr y rhai Cochion


Lecsiwn arall, clymblaid arall. Y tro hwn, pobl Awstralia sy’n gorfod aros i weld pwy fydd yn eu rheoli o Capital Hill, Canberra – a gwraig bengoch o’r Barri sy’n gorfod penderfynu â phwy i rannu’r gwely gwleidyddol. Ydy, mae Julia Gillard, arweinydd y Blaid Lafur yn brif weinidog dros dro eto. Er gwaetha’r ffaith ei bod yn Ozzie i’r carn, ac wedi gadael yr henwlad ers 44 mlynedd am resymau iechyd, mae hi falch o’i thras Gymreig o hyd – gan ddweud mai Nye Bevan yw ei harwr gwleidyddol. Sgwn i os ydi hi'n edmygu Gwynfor Evans, o gofio ei bod o blaid Awstralia Rydd heb Carlo…
Dyma glip difyr arall o gomediwr a chyflwynydd radio a theledu nid anenwog o Gaerfyrddin yn son am ei brofiadau anffodus ym maes awyr Awstralia!


Popular Posts