Lawr yn LA

Mewn wythnos pan gyhoeddwyd dyddiad darlledu’r bennod olaf un o gyfres hirhoedlog y glas ar ITV, The Bill, wedi 26 mlynedd - daeth un o’m hoff gyfresi heddlu yn ôl. Un nad yw’r rhan fwyaf ohonoch wedi clywed son amdani, decini. Ond fel un sy’n hoffi dramâu Americanaidd sydd wedi’u claddu’n slot hwyr More4, mae Southland wedi bachu’r sylw.
Nid ei bod mor syfrdanol o newydd na gwreiddiol â hynny chwaith - rhyw fersiwn LA o Hill Street Blues neu The Wire. Ond mae’n cynnwys llu o gymeriadau sy’n datblygu dow-dow, fel y bartneriaeth rhwng y plisman dan hyfforddiant Ben Sherman (Benjamin McKenzie, gynt o’r OC meddan nhw wrtha i) cefnog o Beverly Hills a’r hen stejar sinigaidd a macho John Cooper (Michael Cudlitz, Band of Brothers) sy'n dawel hoyw, Ditectif Sammy Bryant sy’n ceisio cadw cydbwysedd rhwng dyletswyddau gwaith a’i wraig anystywallt, a Lydia Adams ddi-lol (Regina King) sy’n hynod uchelgeisiol ond unig adref… hyn oll ar gamera llaw sy’n rhoi ymdeimlad pry-ar-y-wal i’r cyfan wrth inni ddilyn y criw - ar ras wyllt weithiau - o balasau moethus Rodeo Drive i downtown dlawd, yn bair difyr ac amrywiol o gyw-actorion golygus i gangiau Latinos a’r digartref, dan haul crasboeth California.


A dwi 'di mopio efo'r arwyddgan hefyd, yn seiliedig ar Canção Do Mar (Cân y Môr), can werin hyfryd o Bortiwgal ...SOUTHLAND, More4, Nos Iau 10-11pm

Popular Posts