Blas ar nos Sadwrn bach


Mae’n nos Fercher, ac mae’n chwip o noson dda ar y bocs. Mae’r gyfres ddrama aruchel Mad Men yn dal i fynd o nerth i nerth ar BBC4, a dwi’n ymddiheuro DIM am fynd ymlaen a ’mlaen amdani. Ond cyn hynny, mae yna ddigon i ’nghadw’n ddiddig ar y Sianel Gymraeg. Neithiwr, dechreuodd ail gyfres o 3 Lle sy’n olrhain llefydd sy’n agos iawn at galonnau Cymry amlwg - yng Nghymru’n bennaf wrth gwrs, er mwyn arbed costau teithio yn nyddiau’r wasgfa bondibethma. Dwi’n hoff iawn o’r syniad o roi cyfle i’r bobl siarad yn uniongyrchol â’r camera eu hunain, heb gael cyflwynydd yn rhoi’i big i mewn yn ormodol fel Iolo Crwydro Williams gynt. Ac mae’r gyfres hon yn cynnwys detholiad difyr o westeion hefyd, er bod rhyw batrwm yn datblygu rhwng enwogion Pen Talar (Ryland Teifi ac Ifan Huw Dafydd) a Codi Canu (Donna Edwards a Beti George). Hys-bys hanner awr i raglenni cyfredol y Sianel felly. Ac wrth wylio, dyma feddwl am dri lle yr hoffwn i bicied iddyn nhw ar hyn o bryd. Yn gyntaf, swyddfa Ffyrgi yn Old Trafford i weld beth gythgam ddigwyddodd rhwng y Bos a’r Bych Barus Rooney. Yn ail, coridorau grym BBC Cymru i fod yn bry-ar-y-wal ar ddarpar berchnogion newydd S4C a chlywed mwy am ddiflaniad disymwth Jônsi, ac yn olaf Ynys Enlli - er mwyn dianc rhag yr holl ddadansoddi a darogan gwae am doriadau’r ConDemiaid a thranc S4C!

Mae’n braf dianc i fyd Aled Sam yn Cartrefi Cefn Gwlad Cymru, cyfres newydd sy’n seiliedig ar lyfr hynod o’r 1970au, Houses of the Welsh Countryside gan Peter Smith. Ac er bod y golygfeydd panoramig o Mr Sam a’i lyfr braslunio yn crwydro’r bryniau mewn cot ffarmwr bonedd, y gwaith camera onglog o dalcen bwrdd neu gorn simnai, a’r gerddoriaeth honci-tonc yn dwyn i gof 04 Wal, mae hon yn agor drysau a’n llygaid i gyfoeth pensaernïol ein gwlad. Tai Eryri oedd dan sylw yn yr ail bennod, a braf gweld ambell un cyfarwydd o’m cynefin - Castell Gwydir, Llanrwst a Thŷ Mawr Wybrnant, Penmachno. Yn wahanol iawn i 04 Wal, cawsom olygfeydd cyfrifiadurol o’r tai gwreiddiol cyn i ffermwyr yr unfed ganrif ar bymtheg gael pwl o DIY trwy godi palis a gosod grisiau cerrig ynddynt. Fe gawson ni sawl cyfweliad gydag arbenigwyr Cymraeg eu hiaith, o bensaer i hanesydd tir a swyddog Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ond dim sôn am berchnogion y tai ysblennydd hyn. Bechod hefyd, oherwydd roedd yr elfen bersonol ar goll braidd. Gobeithio i’r nefoedd nad yw hyn yn awgrymu mai pobl ddŵad sydd ar yr aelwyd heddiw...

Popular Posts